Radovi 21 autora

Relativna galerija i Kreativna industrija Europe postavili grupnu izložbu “Priča srca”

Kim CuculićRIJEKA – Relativna galerija i Kreativna industrija Europe KIE organizirali su godišnju grupnu izložbu KIE pod naslovom »Priča srca« na adresi Pomerio 18 u Rijeci. Izložba obuhvaća slikarske i kiparske radove 21 autora, iz redova profesionalaca, amatera i studenata umjetnosti, članove KIE: Nevena Živić, Mirela Peterlić, Lorena Milković, Iva Puc, Ivan Tomečak, Marina Vlašić, Dijana Kadić, Michela Mužević, Ljiljana Majić, Sanjin Bakotić, Jeanette Bernic, Renata Vojnić, Jasna Bogunović, Milica Marić, Mario Oberhofer, Dijana Lukić, Tara Martić, Branka Pranjić, Ines Zaharija, Dino Zuljani i Domagoj Barić.


Tematska poveznica izložbe je svijet emocija, nazvan »pričom srca«; emotivni impulsi koji iznalaze načina da se autorov unutarnji svijet emocija i nemira prenese u umjetnički medij i ponudi publici na »čitanje«. U osvrtu izložbe istaknuto je: »U početku bijaše energija stvaralačke strasti, koja je naše umjetnike povela putem profesionalnog ili amaterskog bavljenja umjetnošću. Dok će prvima odrediti čitav život, jer će se odazvati pozivu da »služe« tako što će permanentno vlastitim srcem i intuitivnim alatima »downloadati božanske poruke« (i tome podrediti sve druge ciljeve), drugima će biti način emotivnog balansiranja, igre i zabave, u vidu hobističkog bavljenja, gdje će zapravo raditi isto – pričati priču srca u manjem formatu.«


Naglasak na emocijama vidljiv je i kroz samu tematiku većine izloženih djela pa na izložbi prevladavaju psihološki portreti, ali i apstrakcije. Budući da je umjetničko djelo završeno tek kad je »konzumirano« od strane publike, fokus izložbe je upravo na ovoj komunikaciji.