Potpisan ugovor

Zbrinjavanje otpada na Rabu ulazi u novu fazu, osiguran novac za reciklažno dvorište

Slavica Bakić

Foto: Hrvoje Hodak

Foto: Hrvoje Hodak

Ugovor o financiranju, vrijedan 1,75 milijuna kuna, potpisali su u Loparu gradonačelnik Raba Nikola Grgurić i direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Dubravko Ponoš. Izgradnja pretovarne stanice, što je prva faza rapskog projekta, treba biti dovršena do srpnjaRAB Nakon što je početkom godine počela izgradnja pretovarne stanice površine 5.800 četvornih metara, sanacija odlagališta komunalnog otpada Sorinj, kojim se rješava problematika zbrinjavanja otpada na otoku Rabu, uskoro ulazi u sljedeću fazu – izgradnju reciklažnog dvorišta. Ugovor o financiranju ovog objekta, vrijedan 1,75 milijuna kuna, potpisali su u Loparu gradonačelnik Raba Nikola Grgurić i direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Dubravko Ponoš. Izgradnja reciklažnog dvorišta je aktivnost iz druge faze projekta sanacije odlagališta komunalnog otpada Sorinj. Radovi na prvoj fazi, izgradnji pretovarne stanice, u tijeku su i trebaju biti dovršeni do srpnja ove godine.


– Završetak izgradnje pretovarne stanice i ishođenje građevinske dozvole za sanaciju i zatvaranje odlagališta su glavni preduvjeti za prijavu na natječaj Ministarstva zaštite okoliša i energetike za dostavu projektnih prijedloga za sanaciju i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada, na koji se planiramo javiti – kaže gradonačelnik Raba Nikola Grgurić.Grad Rab je u ožujku ishodio lokacijsku dozvolu za sanaciju odlagališta komunalnog otpada Sorinj i izgradnju građevine sortirnice, što predstavlja zahvate 3. i 4. faze sanacije.
– Upravo su dovršena geofizička istraživanja na dijelu odlagališta koje je potrebno sanirati, a koja je bilo potrebno provesti radi dobivanja ulaznih podataka za izradu glavnog projekta sanacije. U planu je glavni projekt sanacije s zatvaranjem odlagališta izraditi do ljeta pa u kolovozu ishoditi građevinsku dozvolu i za taj zahvat. Vezano uz pripremu projekta, potrebno je još izraditi projekt četvrte faze, sortirnice, a zacrtani rok za tu aktivnost je prosinac 2018. godine, pojašnjava Grgurić.Pristupna cesta


Osim ovog ugovora, u Loparu je potpisan i sporazum između Grada Raba i Općine Lopar, kojim se Grad Rab obvezao s 500 tisuća kuna sudjelovati u financiranju izgradnje pristupne ceste radnoj zoni i odlagalištu komunalnog otpada Sorinj, a odmah zatim su loparski načelnik Josip Borić i predstavnik GDD Mikić d.o.o. stavili potpise na ugovor o izgradnji ove ceste. Ovaj ugovor, u koji je uključen i PDV, vrijedan je 2.749.333 kuna.


Za izgradnju ove pristupne ceste novac je osiguran i iz Programa razvoja otoka Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU-a. Na temelju ugovora koji je u ožujku potpisan s Ministarstvom, Općina Lopar za ovu je investiciju dobila 1,1 milijuna kuna.


– Vrijednost zaista je značajna i time smo, stvorili uvjete da krenemo u daljnje faze do same sanacije odlagališta – kazao je Josip Borić, koji je podjetio da je prvi ugovor vezan uz sanaciju odlagališta Sorinj bio potpisan još 2005. godine.– Taj je ugovor, u nekakvim drugačijima odnosima i politika i političkih snaga na otoku, dobio nekih trinaest dodataka i bivao godinama odlagan. Mislim da je konačno došlo vrijeme da riješimo taj problem koji nas muči već desetljećima, i to na dobar način, u suradnji Grada Raba, Općine Lopar, Fonda i Ministarstva zaštite okoliša i prirode, rekao je Borić, koji je zahvalio predstavnicima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost što su već ranije za izgradnju pretovarne stanice osigurali i 6.738.000 kuna, odnosno 80 posto novca ove investicije vrijedne 8,5 milijuna kuna. Gradonačelnik Raba, Nikola Grgurić, također je zahvalio svima onima koji su kroz posljednjih godinu i pol dana dali doprinos da se ovi projekti pomaknu s mrtve točke.


Da potpisani ugovori svjedoče o izuzetnoj aktivnosti jedinica lokalne samouprave na otoku Rabu, potvrdio je i direktor Fonda za zaštitu okolišta, Dubravko Ponoš. Spomenuo je i da je nedavno Fond za zaštitu okoliša objavio javni poziv za nabavu spremnika koji će omogućiti selekciju otpada na kućnom pragu, a Fond će nabavu sufinancirati s 85 posto iz sredstava EU-a, kao i da je Fond prvi put osigurao sredstva za subvenciju odvoza otpada s otoka.– Sredstva su osigurana u ovoj godini i možete očekivati da će taj model biti primjenjivan i u godinama koje dolaze pa će vam to vjerojatno olakšati i planiranje u budućnosti, poručio je Ponoš.


Konkretni pomaci


– Ovo su konkretni pomaci kojima dokazujemo da znamo ići u pravcu zaštite i brige za očuvanjem našeg okoliša i s ovog mjesta, kao čelni ljudi otoka, šaljemo signal o dobroj koordiniranosti, kvalitetnoj suradnji s državnim institucijama, uz reakciju i djelovanje na terenu – kazao je Grgurić., ističući kako su dvije jedinice lokalne samouprave na otoku Rabu na temelju međusobnih dogovora zaslužili dobiti ove državne potpore te vjeruje kako će u skoroj budućnosti u potpunosti riještiti pitanje zbrinjavanja otpada.