Set mjera

Rab najavljuje oprost niza davanja i rezanje gradskih plaća

Hrvoje Hodak

Dok traju mjere protiv koronavirusa, bit će umanjene zakupnine gradskih prostora te pravni subjekti oslobođeni plaćanja niza nameta, a roditelji plaćanja dok vrtić ne radi. Gradskim službenicima plaće se režu 30 postoRAB – Svjesni situacije koja ozbiljno ugrožava egzistenciju otočana direktno ili indirektno vezanih za turizam, u trenucima kada posljedice pandemije paraliziraju kako svakodnevicu, tako i čitavo gospodarstvo, i kada već ostvareni gubici svih onih koji su morali zatvoriti vrata svojih poslovnih objekata i ugasiti proizvodnju ostavljaju traga na svima nama, u Gradu Rabu su predložili novi set mjera s ciljem olakšavanja ionako teške situacije građanima i gospodarstvu. Sve navedene mjere rezultat su analize i procjene stanja u ovom trenutku. Njihova primjena odnosit će se na period do 15. listopada 2020. godine, a ukoliko razvoj situacije pokaže rezultate suprotne sadašnjim procjenama, mjere će se korigirati, dorađivati ili će se donositi nove.


Samo nužni projekti


Grad novim mjerama predlaže: umanjenje iznosa za plaćanje zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada Raba svim zakupnicima koji su obustavili obavljanje djelatnosti u poslovnim prostorima za razdoblje trajanja mjera za suzbijanje koronavirusa; oslobađanje plaćanja komunalne naknade za pravne subjekte te oslobađanje od plaćanja poreza na korištenje javnih površina za isto razdoblje; oslobađanje od plaćanje koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru za razdoblje u kojem se neće raditi zbog trajanja mjera suzbijanja koronavirusa.


Roditelji čija djeca koriste usluge vrtića bit će oslobođeni od plaćanja vrtića u cijelosti za razdoblje u kojem vrtić ne radi zbog trajanja mjera suzbijanja koronavirusa.
Paralelno s ovima, donijet će se i niz drugih mjera koje imaju za cilj uštedu i rasterećenje proračuna. U tom smislu, realizirat će se samo krajnje nužni projekti Grada (koji ne trpe odgodu) i oni za koje su ugovorena sufinanciranja. Za projekte koji su u realizaciji, revidirat će se njihova trenutačna faza te, sukladno mogućnostima, odraditi najnužnije.


Rezanje troškova


Svi ostali planirani projekti, kao i projekti koji su u fazi nabave, u većem će se dijelu prolongirati, a od nekih od njih će se i odustati. Nadalje, smanjit će se do najveće moguće mjere sva davanja iz proračuna kojima se financiraju sportski klubovi i udruge građana. Do daljnjega će se otkazati sve manifestacije i kulturna događanja.


Također, u ovom trenutku donijet će se sve potrebne odluke u smislu racionalizacije troškova rada te će se u cilju zadržavanja radnih mjesta u javnim ustanovama i javim komunalnim društvima smanjiti plaće, počevši od službenika i namještenika u Gradskoj upravi, svim gradskim ustanovama i institucijama (Vrelo, Dundovo, Pučko otvoreno učilište Rab, Gradska knjižnica Rab, Dječji vrtić Pahuljica, Radio Rab) te uredu Turističke zajednice Grada Raba, i to u visini od 30%, osim zamjeniku gradonačelnika, u visini od 38%, te gradonačelniku za 40%. Prilikom ovog smanjenja, vodit će se briga o zaposlenima s najmanjim primanjima. Predloženoj racionalizaciji troškova rada treba nadodati i smanjenje naknada vijećnicima Gradskog vijeća, članovima nadzornih odbora, upravnih vijeća te komisija koji za svoj rad primaju naknadu.