Javna rasprava

Zbog obilaznice i uređenja obale mijenja se prostorni plan Baške

Mladen Trinajstić

Cilj je stvoriti preduvjete za izgradnju obilaznice Drage Bašćanske i  biciklističke staze duž nje, uređenje obalnog pojasa i parka Marjan, nove parkirališne zone te rekonstrukciju zgrada za smještaj Valamarovih sezonacaBAŠKA – Općina Baška krenula je ovih dana s postupkom mijenjanja svog najvažnijeg prostornoplanskog dokumenta. Netom započelim postupkom donošenja 5. izmjena i dopuna općinskog PPU-a, čiji je prijedlog sad ušao u postupak javne rasprave, stvaraju se preduvjeti realizacije više velikih i zahtjevnih, a za žitelje te krčke općine i važnih projekata.


Kako nam je, najavljujući formalni početak korekcija PPU-a rekao bašćanski načelnik Toni Juranić, jedan od ključnih razloga pristupanja novom krugu izmjena tog dokumenta leži u potrebi stvaranja preduvjeta za izgradnju obilaznice Drage Bašćanske, poteza koji će, kao protočniji i sigurniji dio državne ceste D102 biti građen duž nenaseljenog dijela Bašćanske udoline. Podsjetimo, sukladno zajedničkim planovima lokalne samouprave i Hrvatskih cesta koje će biti investitor projekta cestovnog zaobilaženja naselja u unutrašnjosti bašćanskog područja, duž cijelog poteza nove trase državne ceste idućih bi se godina trebala izgraditi i biciklistička staza koja će, očekuju Bašćani, osim u osuvremenjenju one prometne, označiti prekretnicu i u nastojanjima obogaćenja turističke infrastrukture.


Uređenje obale


Osim radi stvaranja uvjeta izgradnje nove cestovne poveznice Baške i ostataka Bodulije, pokrenuti postupak izmjena i dopuna PPU-a povezan je i sa stvaranjem uvjeta nužnih za realizaciju Programa uređenja obalnog pojasa Baške i s njima povezanog parka Marjan, plana koji bi se etapno trebao početi ostvarivati temeljem projekta zagrebačke arhitektonske tvrtke »MVA«.
Izmjenama Prostornog plana u tom segmentu omogućit će se izvođenje zahvata na izmjeni obalne linije, odnosno pomicanju pozicije obalnog zida u svrhu proširenja ulice Palada, izvođenje platformi radi pristupa moru, kao i platformi za kupače u akvatoriju uređene plaže. Također će se omogućiti i formiranje javnog parkirališta i garaže u zoni budućeg autobusnog kolodvora na Gruhu, kao i rekonstrukcija bašćanskog Doma kulture u skladu s već izrađenim idejnim projektom i posebnim konzervatorskim uvjetima. Dopunom odredbi omogućit će se rekonstrukcija Doma povećanjem njegovih današnjih gabarita, stoji u obrazloženju postupka o kojemu će se već ovog tjedna moći informirati svi zainteresirani.


Valamarove potrebe


Cilj izmjena PPU-a je i zadovoljavanje potreba za dostatnim brojem kvalitetnih parkirališnih površina, posebno u »kontaktnim zonama kulturno-povijesne cjeline«, na kojima se planira uređenje većeg broja javnih parkirališta (»Gruh«, »Suha marina«, »Zarok« i »Kav«). I na koncu, izmjenama i dopunama Plana pristupa se i kako bi se turističkoj kompaniji Valamar Riviera, koja upravlja većinom bašćanskih hotela i kampova, omogućilo da u Dragi Bašćanskoj riješi problem nadostatka prostora za smještaj svojeg personala, odnosno da ondje uredi i opremi kapacitete za sezonsko stanovanje svojih »gostujućih« radnika.


Valamarov »personalni smještaj«, stoji u prijedlogu, slijedom inicijative hotelijera i razgovora vođenih s predstavnicima Općine i Mjesnog odbora, uspostavio bi se u dograđenim i rekonstruiranim prostorima kompleksa ex Stolarije i Doma u Dragi Bašćanskoj, u zgradama koje bi nakon temeljite obnove mogle poslužiti za smješataj sezonaca.


U petak javno izlaganje


Sa svim ovim planovima i projektima Bašćani će se ovih dana moći detaljno upoznati. Za trajanja javne rasprave, a koja je započela ovog tjedna i koja će potrajati sve do 5. prosinca, građani mogu izvršiti uvid u prijedlog Plana, i to u prostoru općinske vijećnice svakim radnim danom od 8.30 do 12.30 sati, ili posredstvom internetskih stranica Općine Baška (www.baska.hr). I, naposlijetku, javno izlaganje prijedloga Plana održat će se ovog petka, 29. studenoga, u općinskoj vijećnici s početkom u 10 sati. U postupku javne rasprave građani mogu davati svoje prijedloge i primjedbe na prijedlog Plana.