Uskoro bez otpada

ZATVARANJE OSOJNICE Liburnijski deponij, otvoren još 1967. uskoro odlazi u povijest

Marina Kirigin

Deponij Osojnica se koristio od 1967. godine, a sada je izvan funkcije

Deponij Osojnica se koristio od 1967. godine, a sada je izvan funkcije

Odlagalište otpada Osojnica počelo je s radom još 1967. godine, a svoj komunalni otpad tamo su odlagali, osim Općine Matulji, i Grad Opatija, Općina Lovran i Općina Mošćenička DragaMATULJI  Najkasnije do sredine studenoga započinje saniranje i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada Osojnica uz pomoć bespovratnih sredstava iz Europskih fondova.


U Općini Matulji potpisani su ugovori s dionicima na projektu Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada Osojnica između Općine Matulji i tvrtke G.T. Trade iz Splita koja je odabrana za izvođača radova te s tvrtkama Capital Ing i Bold iz Zagreba koje su zadužene za stručni nadzor građenja i koordinaciju zaštite na radu tijekom izvođenja radova.


Troškovi sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada Osojnica iznose 38.589.669 kuna, a Općina Matulji uspješno je osigurala bespovratni iznos od 30 milijuna kuna iz Europskih fondova te dodatna bespovratna sredstva od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 3.529.411 kuna.
Predviđeno trajanje navedenog projekta je 20 mjeseci od stupanja na snagu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.


Astra Gašparini i Mario Ćiković uz čelnike tvrtki koji će provesti radove


Astra Gašparini i Mario Ćiković uz čelnike tvrtki koji će provesti radoveZdravlje, okoliš, klima


Načelnik Općine Matulji Mario Ćiković istaknuo je da će sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada Osojnica pridonijeti ublažavanju negativnih učinaka na ljudsko zdravlje, okoliš, klimu, smanjenje emisija stakleničkih plinova te unapređenje prirodnog i životnog okoliša u Općini Matulji i na cijeloj Liburniji. Ovo je nakon uspješno realiziranog projekta izgradnje reciklažnog dvorišta na lokaciji Jurdana nastavak ispunjavanja ciljeva Plana gospodarenja otpadom na području općine Matulji, a ujedno i Plana gospodarenja otpadom RH 2017. – 2022.


Odlagalište otpada Osojnica započelo je s radom još 1967. godine, a svoj komunalni otpad tamo su odlagali, osim Općine Matulji, i Grad Opatija, Općina Lovran i Općina Mošćenička Draga.


Viša savjetnica za gospodarstvo i potporu razvojnim projektima u Općini Matulji, Astra Gašparini upoznala je nazočne da je nadležno tijelo za navedeni projekt Ministarstvo zaštite okoliša i energetike temeljem poziva na dostavu projektnih prijedloga »Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada«, a projekt se financira u okviru Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.«, iz Kohezijskog fonda.


Kubici smeća


Sanacija odlagališta će se provoditi metodom in-situ, prema Pravilniku o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada. Procijenjena količina otpada koja se nalazi na lokaciji iznosi 475.800 metara kubnih, a prostire se na površini od oko 31.800 »kvadrata«.


Nakon završetka svih predviđenih radova odlagalište će zamijeniti zeleni brežuljak, a tijekom radova odlagalište će biti potpuno zatvoreno i ograđeno.


Predstavnik izvođača radova, Arsen Zoran Tonšić, istaknuo je da će pripremni radovi započeti najkasnije do sredine studenoga 2019. godine te naveo da tvrtka G.T. Trade iz Splita ima iza sebe nekoliko desetaka uspješno realiziranih projekata izvođenja radova na projektima sanacije i zatvaranja odlagališta otpada širom naše zemlje.