Akcija kolektivne sadnje

Zasađeno 20 crnih borova u crikveničkoj Kotorskoj ulici

Biljana Savić

Gradonačelnik Damir Rukavina u akciji

Gradonačelnik Damir Rukavina u akciji

Prvi bor u akciji kolektivne sadnje, kod Labirinta ljubavi, zasadio je gradonačelnik Crikvenice Damir RukavinaCRIKVENICA  U sklopu akcije Dani kolektivne sadnje – Zasadi drvo, ne budi panj, u Kotorskoj ulici u Crikvenici zasađeno je 20 sadnica crnog bora.


Prvi bor u akciji kolektivne sadnje, kod Labirinta ljubavi, zasadio je gradonačelnik Crikvenice Damir Rukavina.


Sadnju su vodili djelatnici komunalnog poduzeća Eko Murvica koji će formirati drvored crnog bora. Inače, zasađeni bor voli siromašan i suhi teren.