Dugoročno planiranje

Vrbničani kreću u izradu Strategije razvoja prometa

Mladen Trinajstić

Strategijom razvoja prometa Vrbenčani će obraditi kompletnu cestovnu infrastrukturu / Foto  Mladen TRINAJSTIĆ

Strategijom razvoja prometa Vrbenčani će obraditi kompletnu cestovnu infrastrukturu / Foto Mladen TRINAJSTIĆ

Cilj je unaprijediti, odnosno definirati novu regulaciju i organizaciju cjelokupnog prometa na području općine te odrediti mjere usmjerene jačanju infrastrukture namijenjene vozilima na alternativna goriva VRBNIK Donošenjem odluke o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja prometa na području Općine Vrbnik kojim bi se trebali definirati i odrediti prioriteti prometnog razvijanja te krčke općine do 2023. godine, općinski načelnik Dragan Zahija ovih je dana i formalno pokrenuo postupak izrade tog strateškog dokumenta kojemu je cilj analizirati trenutno stanje prometa na području te krčke općine, identificirati sve njegove probleme i mogućnosti njihova rješavanja te odrediti prioritete i najbolja rješenja kojima će se idućih godina nastojati zadovoljiti potrebe prometovanja na području Vrbnika i njegove okolice.


Takva će rješenja, stoji u netom objavljenoj načelnikovoj odluci, ići u smjeru unapređenja sigurnosti, mobilnosti i kvalitete prometa na području Općine, uključujući i regulaciju, odnosno organizaciju prometa i ulaganja u unapređenje prometne infrastrukture.


Sustav parkiranja


Započeti postupak, kao i samo kreiranje Strategije (koje će uslijediti odmah po dovršetku ovog formalnog »pretpostupka«), ističu u Općini, odredit će srednjoročne razvojne iskorake i smjernice te omogućiti realizaciju niza prethodno već definiranih ciljeva među koje spada razvoj sustava parkiranja i korištenja javnih bicikala te razvoj održivih oblika prometovanja.
Uz to, istim će se dokumentom definirati i nova prometna regulacija i organizacija cjelokupnog prometa na području Općine Vrbnik te odrediti mjere usmjerene jačanju infrastrukture namijenjene vozilima na alternativna goriva.U srednjoročne strateške ciljeve koje Vrbenčani kane rješavati prometnom strategijom uvršten je i plan izgradnje i rekonstrukcije morskih luka u naseljima Vrbnik i Risika – luka Namori i Sveti Marek, ali i izgradnja heliodroma na uzvišenju Čerenec, uz naselje Vrbnik. Završno, u red ciljeva koje će lokalna uprava nastojati ostvariti ulaganjima definiranim strateškim dokumentom uvrštene su i investicije u DTK širokopojasnu optičku telekomunikacijsku mrežu i u bežične tehnologije. Pritom će u tijeku postupka donošenja ovog dokumenta priliku za izjašnjavanje dobiti i najšira javnost. Naime, nakon što se izradi Nacrt prijedloga Strategije, Općina će organizirati javnu raspravu u sklopu koje će svi mještani moći iznijeti svoja mišljenja te dati primjedbe i prijedloge na njime osmišljena rješenja.U red onih konkretnijih ciljeva kojima će se idućih godina nastojati unaprijediti i osuvremeniti promet na području te krčke općine, spada i plan vezan uz izgradnju krčke »plave magistrale«, odnosno prometnice koja bi trebala postati alternativnom današnjoj državnoj cesti D102, a kojom bi se, novim potezom, duž istočne obale otoka Krka, cestovno povezali Omišalj, Dobrinj, Vrbnik i Stara Baška.


U vidu i zaobilaznice


Strategija razvoja prometa na području Vrbnika definirat će i planove vezane uz rekonstrukciju, odnosno proširenje dijelova ili pak cjelokupnih trasa mreže već postojećih županijskih i nerazvrstanih cesta te lokalnih puteva.


Istim će se dokumentom, napominje načelnik Zahija, analizirati i definirati mogućnosti izgradnje zaobilaznica pojedinih naselja na području Općine, odrediti mjere poboljšanja horizontalne i vertikalne signalizacije na postojećim prometnicama te mogućnosti postavljanja energetski učinkovite rasvjete na ulazima u naselja.


Među »temeljne ciljeve« izrade tog strateškog dokumenta spadaju i nastojanja gradnje novih i rekonstrukcije postojećih javnih parkirališta, kao i mjere poboljšanja prometne povezanosti naselja Garica, Kampelje i Risika s gradom Krkom, ali i Rijekom, posebice u pogledu javnog prometa.


S istim ciljem Strategijom se planira odrediti i definirati i ulaganja u uređenje postojećih autobusnih stajališta i izgradnju novih, a izostavljena ne bi trebala ostati ni ulaganja u uređenje protupožarnih puteva te pješačkih i biciklističkih staza koje bi, stoji u Odluci, valjalo kvalitetnije označiti prikladnim smjerokazima i ostalim elementima signalizacije.