Mirno u sezonu

Vodstvo Ponikava tvrdi: ‘Opskrba vodom sigurna i u špici sezone’

Mladen Trinajstić

Foto Mladen Trinajstić

Foto Mladen Trinajstić

Zbog kontinuiranih infrastrukturnih ulaganja otok raspolaže dovoljnim količinama pitke vode, a najavljeno je i nadvišenje postojeće brane čime će se dobiti dodatne količine pitke vode i osigurati kvalitetna opskrba budućih naraštajaKRK – U organizaciji otočnog komunalnog društva Ponikve eko otok Krk, u hotelu Malin u Malinskoj održan je infomativno-koordinacijski sastanak komunalaca s predstavnicima otočnih hotelijera i voditelja kampova, a sve da bi ih se upoznalo s novostima i tijekom radova u nadležnosti krčkog komunalnog društva.


– Komunikacija između davatelja usluge i korisnika dokazano je najbrži način rješavanja nejasnoća, rekao je uvodno direktor Ponikava Ivica Plišić te izvijestio okupljene o trenutačnom stanju vodoopskrbe na Krku.


To je sažeo u konstataciju da zbog kontinuiranih infrastrukturnih ulaganja otočani, a s njima i njihov turizam, danas raspolažu i više dovoljnim količinama pitke vode te imaju pouzdanu vodoopskrbu čak i u najvećoj turističkoj špici.
Ujedno je najavio i projekt nadvišenja postojeće brane na akumulacijskom jezeru Ponikva kojim će se, prezentirao je Plišić, dobiti dodatne količine pitke vode te osigurati kvalitetna i sigurna opskrba vodom budućih naraštaja otočana, a time i dugoročno osigurati razvoj otoka.


Pročišćavači do 2023.


Govoreći o projektu izgradnje kanalizacijske mreže, odnosno sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda koji se diljem otoka Krka i u ovim danima izvodi, čelnik Ponikava naglasio je da se svi zahvati izvode u okvirima terminskih planova, ali i da svi radovi na izgradnji kanalizacijskih kolektora moraju biti gotovi do svibnja 2021. godine.


Podsjetio je da i nadalje vrijedi odredba da od sredine lipnja pa do početka listopada nema izvođenja bilo kakavih radova zbog nesmetanog odvijanja turističke sezone. Nakon izgradnje kanalizacijskih kolektora, slijedi izgradnja bioloških uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s rokom do 2023. godine, s time da njihova gradnja ipak ne bi trebala utjecati na promet niti na turistička kretanja, obzirom da će zahvati na tim objektima redom odvijati na lokacijama izvan naselja.Korekcije cijena


Druga važna tema sastanka bio je izvještaj o stanju u gospodarenju otpadom na otoku Krku i planovima integriranja tog sustava u rad regionalnog centra Marišćina. Pomoćnik direktora, Ivan Jurešić izvijestio je da je u 2019. udio odvojeno prikupljenog otpada u primarnoj selekciji na Krku podignut na čak 58 posto čime su, ustvrdio je, bitno smanjene količine miješanog komunalnog otpada kojeg će već ove godine, sukladno Zakonu i Planu gospodarenja otpadom RH, biti potrebno početi odvoziti preko mosta i zbrinjavati u regionalnom centru Marišćina.


To će, naravno, utjecati i na trošak poslovanja našeg komunalnog poduzeća pa ćemo biti prisiljeni na korekcije cijena, najavio je Jurešić napomenuvši da će zbog navedenog, zapravo vrlo visokog stupnja primarne selekcije ta korekcija (poskupljenje) biti značajno manja i blaža u odnosu na one koje će, u svojim cjenicima, morati provesti komunalci u okruženju.


– Naš je zadatak, istaknuo je Jurešić, da i dalje svi zajedno aktivno radimo na povećanju stupnja primarne selekcije, a sve da bismo na taj način smanjili količinu miješanog komunalnog otpada.


20 setova (polu)ukopanih kontejnera


Na istom, predsezonskom radno-informativnom druženju komunalaca i hotelijera razgovaralo se i o mogućnostima uređenja zelenih otoka. Jurešić je u vezi toga naglasio da će do lipnja ove godine na otoku Krku u funkciji biti ukupno 20 setova poluukopanih ili pak potpuno ukopanih kontejnera, ali i dva nova specijalna vozila za njihovo pražnjenje.


Od na tom skupu nazočnih predstavnika proizvođača opreme za zbrinjavanje otpada, prisutni su predstavnici turističkih tvrtki i smještajnih kompleksa imali prigodu upoznati i sve prednosti pojedinih sustava podzemnih kontejnera te mogućnost njihove izgradnje koja se, osim na javnim površinama, može izvoditi i u granicama turističkih kompleksa.