Novi Vinodolski

Uskoro sanacija i kompletno zatvaranje odlagališta Duplja

Biljana Savić

Sanacija odlagališta počela je 2005. godine

Sanacija odlagališta počela je 2005. godine

Drago mi je što smo odlagalište uspjeli zatvoriti i što smo na tom mjestu napravili pretovarnu stanicu, jednu od pet u Primorsko-goranskoj županiji, a veseli me da pomalo idemo ka sanaciji i kompletnom zatvaranju Duplje – kazao je jučer novljanski gradonačelnik Velimir PiškulićNOVI VINODOLSKI  Odlagalište Duplja prije nekoliko godina bilo je veliki problem Grada Novog Vinodolskog i njegovih stanovnika, drago mi je što smo ga uspjeli zatvoriti i što smo na tom mjestu napravili pretovarnu stanicu, jednu od pet u Primorsko-goranskoj županiji, a veseli me da pomalo idemo k sanaciji i kompletnom zatvaranju Duplje – kazao je jučer novljanski gradonačelnik Velimir Piškulić na konferenciji za novinare o projektu »Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada Duplja«.


Riječ je o projektu što se provodi sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta procjenjuje se na 9.679.558,25 kuna, pri čemu ukupni prihvatljivi troškovi iznose 8.518.452 kuna, a osigurano je 7.240.684,20 kuna iz Kohezijskog fonda Europske unije, odnosno 85 posto od ukupno prihvatljivih troškova.


Jučerašnja konferencija za novinare na kojoj je predstavljen projekt sanacije Duplje  / Foto  B. SAVIĆ


Jučerašnja konferencija za novinare na kojoj je predstavljen projekt sanacije Duplje / Foto B. SAVIĆSanacija i zatvaranje
– Grad Novi Vinodolski je 29. srpnja ove godine potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava zajedno s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a financirane aktivnosti koje se provode u okviru ovog projekta su izvođenje radova na sanaciji i zatvaranju odlagališta, stručni nadzor, koordinacija zaštite na radu, tehnička pomoć i aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta – kazala je viša stručna suradnica za prostorno uređenje i graditeljstvo Darka Macan i podsjetila da se otpad na odlagalištu neopasnog otpada Duplja odlagao od 1969. godine te da je sanacija odlagališta počela 2005. godine.


– Izgradnjom pretovarne stanice 2017. godine otpad se prestao odlagati na našem odlagalištu te se od tada odvozi u Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina – dodala je Darka Macan.


Čišćenje terena


Cilj projekta je konačno zatvaranje i rekultivacija dviju odlagališnih ploha, a sanacija obuhvaća preoblikovanje odloženog otpada prema projektom definiranoj geometriji, izvedbu završnog prekrivnog sustava s pasivnim sustavom otplinjavanja, izgradnju sustava za prikupljanja i odvodnju oborinskih voda, izgradnju hidrantske mreže za gašenje požara te u konačnici čišćenje terena po rubu odlagališta s krajobraznim uređenjem odlagališta. Završetak svih predviđenih radova rezultirat će sanacijom odlagališta otpada i smanjenjem emisije štetnih plinova, što će umanjiti negativan utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje, te regeneracijom zemljišta. Predviđeno vrijeme za izvođenje radova je sedam mjeseci, a izvođač radova je tvrtka G.T. Trade iz Splita.


Kako je jučer rečeno novinarima, tijekom provedbe projekta na području Grada Novog Vinodolskog bit će provedene aktivnosti promidžbe i vidljivosti putem kojih će građani biti informirani o projektu i važnosti odgovornog gospodarenja otpadom i očuvanja životne sredine.