Pilot-projekt županijskog HNS-a

Unije – prvi samoodrživi otok na Mediteranu uz pomoć fondova EU

Tihana Tomičić

Najkasnije u roku od mjesec dana očekuje se potpisivanje trojnog ugovora između Grada Malog Lošinja, Primorsko-goranske županije i Krčke biskupije o razvoju samoodrživog otoka Unije, prema kojem bi zajednički projekt bio kandidiran EU sa ciljem razvoja poljoprivrede, turizma, gospodarstva, obnovljivih izvora energije i zbrinjavanja otpada na Unijama.RIJEKA Unije mogu postati gospodarsko čudo na Mediteranu, ako se ostvari projekt prvog samoodrživog otoka sufinanciranog bespovratnim sredstvima iz fondova EU, kojeg su predstavili primorsko-goranski HNS-ovci.


Najkasnije u roku od mjesec dana, naime, očekuje se potpisivanje trojnog ugovora između Grada Malog Lošinja, Primorsko-goranske županije i Krčke biskupije o razvoju samoodrživog otoka Unije, prema kojem bi zajednički projekt bio kandidiran Europskoj uniji sa ciljem razvoja poljoprivrede, turizma, gospodarstva, obnovljivih izvora energije i zbrinjavanja otpada na Unijama.Unijani apeliraju na Vladu da riješe problem letjelišta na Unijama: »Četiri mjeseca novu Vladu molimo da pismeno preuzme obavezu plaćanja duga od 150.000 kuna Lošinjskoj plovidbi koja organizira avio prijevoz do Unija, i otad smo bez linije koja našim ljudima život znači«, upozorava Robert Nikolić. 

– Danas na Unijama živi 80 stanovnika, a prije nekoliko desetljeća tu je živjelo preko 700 ljudi. Naš je cilj vratiti stanovnike na otok, i ovaj projekt može biti model i za druge male jadranske i mediteranske otoke – izjavio je Robert Nikolić, predsjednik Mjesnog odbora Unije.


Krčka biskupija na Unijama posjeduje 1.000 od ukupno 1.700 hektara zemljišta, a ima i tri hektara građevinskog zemljišta na kojem se mogu pokretati nove gospodarske aktivnosti.


– Biskupija ne želi zarađivati na način tko da više, a jasno je da bi se to zemljište bez problema moglo prodati strancima, već su spremni dati pravo gradnje i svo to zemljište dati u funkciju razvoja poljoprivrede i gospodarstva – kaže Nikolić. Na Unijama je sada oko 15.000 maslina zapušteno, a ovaj projekt uključuje aktiviranje maslinarstva, kao i sadnju vinove loze na 300 hektara otoka, kao što je nekad u prošlosti i bilo. Naime, Unije obiluju obradivom zemljom, i a planira se i razvoj stočarstva, te su nedavno na Unije vraćeni boškarini.


– Dva su apsurda vezana uz male otoke: prvo, uvijek se govori o zaštiti malih otoka, a onda ih se zbog toga izolira, zabarikadira i ne dopušta se nikakav razvoj te se ljudi masovno iseljavaju. I drugo, vlasti tada ne žele ni subvencionirati naše programe, jer kažu da nema dovoljno stanovništva. To je dobitna kombinacija za propast. Zato želimo učiniti sve da se Unije gospodarski oporave – izjavio je Nikolić.


Prema riječima županijske predsjednice i saborske zastupnice, a ranije i podžupanice Nade Turina-Đurić, Primorsko-goranska županija podržava projekt kroz novi županijski plan, a i Grad Mali Lošinj također kroz izmjene UPU-a.


– Županijski prostorni plan praktički će »ponovno ucrtati« otok Unije, koji u sadašnjim dokumentima nije imao nikakvu gospodarsku namjenu – kaže Turina-Đurić.Ovaj projekt, ako se uspješno razvije, mogao bi biti »flagship« Primorsko-goranske županije za dugoročno održiv i inovativni model razvoja, a posebno je važno što su se po prvi puta sve strane bez problema dogovorile – sve sa enormnim šansama za EU financiranje.