Nova snaga

U velikoj obitelji Crvenog križa 61 goranski prvašić

Marinko Krmpotić

Foto: Marinko Krmpotić

Foto: Marinko Krmpotić

Prvašići iz Delnica, Broda na Kupi, Lokava, Fužina, Ravne Gore, Brod Moravica i Skrada svečano su primljeni u članstvo Crvenog križa te im je uručena prigodna plaketaDELNICE – Šezdeset i jedan goranski prvašić u delničkoj je školskoj sportskoj dvorani svečano primljen u Podmladak Crvenog križa. Primanje je organizirano u okviru Tjedna Crvenog križa zahvaljujući Gradskoj organizaciji CK-a Delnice čija je ravnateljica Snježana Krizmanić prvašiće pozdravila i naglasila da je učlanjenje u tu veliku obitelj ljudi koji su spremni pomoći onima kojima je pomoć potrebna, velika stvar. Istaknula je to u svom obraćanju i dogradonačelnica Katarina Mihelčić, rekavši da zna da mali Gorani već pomažu jedni drugima u školi, a sad će ta pomoć i razumijevanje drugih biti još istaknutije jer će se provoditi u okviru velike svjetske humanitarne organizacije.


Najviše Delničana


Krizmanić i Mihelčić svakome od nazočnih uručile su plaketu kojom je potvrđeno njihovo učlanjivanje u Podmladak CK-a, a ime svakog prvašića pročitala je aktivistica Marijana Tonković. U Podmladak CK-a primljeni su iz delničke OŠ Ivana Gorana Kovačića Patrik Abramović, Kenan Berbatim, Elin Briški, Tihana Crnković, Lena Gašperić Prša, Eda Starčević, Ina Tomac, Patrik Čmelik, Lovro Pleše, Nikolina Živanović, Anamarija Rački, Paulina Vukelić, Šimun Matijašić, Alan Briški, Patrik Fak, Ivona Cuculić, Gabrijel Lakotić, Noa Kašelić, Karlo Beljan, Vika Marija Blašković, Nela Šnajdar. Iz OŠ Frana Krste Frankopana u Brodu na Kupi primljena je jedina prvašica Danijela Litanj, a iz OŠ Rudolfa Strohala u Lokvama Andrija Bolf, Katarina Brkić, Irina Čop, Frida Klobučar i Tena Tonković.


Brojni i Ravnogorci


Iz OŠ Ivanke Trohar Fužine članovi Podmlatka postali su Mateo Vidas, Fani Čebuhar, Andrej Obrovac, Danis Kudra, Illja Hmilj Tomac, Tajana Kaloper, Dora Štimac, Armando Bolkovac i Noa Voloder, a iz ravnogorske OŠ Dr. Branimira Markovića to su postali Ivano Bajt, Mateo Bonjšak, Katija Burić, Fran Dolušić, Dora Jakovac, Patrik Jurčević, Borna Kordiš, Gabriel Kordiš, Jakov Magdić, Jože Miletović, Silvija Mraković, Ema Mufić, Borna Podobnik, Vedran Poljančić, Boris Svetličić, Eduard Vodopić i Tena Troha. Predstavnici OŠ Brod Moravice u Podmlatku su David Deranja, Petra Deranja, Deni Deronja, Tamara Hudorović i Edi Ivanišević, a iz OŠ Skrad to su Mihael Beljan, Matea Pleše, Lucija Grgurić, Lea Štimac, Marta Jurković, Lamija Velagić, Ivan Ribić i Ana Bertović.