Cjeloživotno obrazovanje

U Opatiji novi besplatni tečaj kineskog jezika. Dosad ga je prošlo 500 polaznika

Aleksandra Kućel Ilić

Foto: Roni Brmalj

Foto: Roni Brmalj

Kroz pet ciklusa ovaj je program uspješno završilo 150 polaznika

IKA Na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija u Iki u tijeku su upisi osme generacije programa cjeloživotnoga obrazovanja baziranih na kineskom jeziku i to kineski jezik u turizmu za početnike, te poslovno komuniciranje na kineskom za početnike.S obzirom na činjenicu da u strukturi gostiju sve više prevladavaju kineski turisti, u porastu su potrebe turističko-ugostiteljskih kadrova za poznavanjem osnova kineskog jezika.

Ovi programi kineskog jezika su nastali sukladno potrebama ove regije orijentirane na turizam i ugostiteljstvo, i sa zahtjevima i potrebama za stručnim usavršavanjem kadrova zaposlenih u gospodarstvu regije, što potvrđuje dosadašnja suradnja s Hrvatskom gospodarskom komorom, Hrvatskom udrugom hotelijera i restoratera, Hrvatskom turističkom zajednicom, Gradom Opatijom i Gradom Rijekom – javili su s Fakulteta u Iki.


Kako se pojašnjava, svaki program obuhvaća 60 sati nastave. Nastava se izvodi na kineskom jeziku, a jezik poučavanja je engleski. Program je interdisciplinaran jer predviđa usvajanje stranog jezika, pri čemu se, osim usvajanja jezičnih znanja, usvajaju i znanja iz kulturno-povijesne baštine, običaja, baštine turističke destinacije i dr.


Na kraju programa polaže se ispit nakon kojeg polaznik dobiva odgovarajuću potvrdu na hrvatskom jeziku s naznakom ostvarenih 5 ECTS bodova. Oba programa su besplatna za sve polaznike, a prijave se zaprimaju do 17. ožujka 2019. godine – javili su s FMTU-a koji obrazovni program organizira u suradnji s Veleposlanstvom NR Kine u RH i Gradom Opatijom. Inače su programi učenja kineskog jezika na FMTU započeli u studenom 2015., a kroz pet ciklusa uspješno ih je završilo 150 polaznika.