Potpisan ugovor

U Novom tvrde da obnova javne rasvjete štedi skoro milijun kuna

Nataša Car

Snimila Nataša CAR

Snimila Nataša CARNOVI VINODOLSKI Grad Novi Vinodolski kao javni partner i trgovačko društvo IMC NOVI kao privatni partner potpisali su ugovor o javno-privatnom partnerstvu na obnovi dijela gradske javne rasvjete, vrijedan 10,65 milijuna kuna s PDV-om. Obnovom rasvjete trebalo bi se uštediti 940 tisuća kuna godišnje u potrošnji električne energije.


Potpisivanjem ugovora završena je prva faza u provedbi projekta koja je započela izradom studije opravdanosti ulaganja u modernizaciju sustava javne rasvjete po modelu javno-privatnog partnerstva. Bilo je potrebno dobiti i suglasnost Agencije za investicije i konkurentnost, što je zakonska obaveza za ovakvu vrstu projekata, a bez koje se pak nije moglo krenuti u izradu natječajne dokumentacije i započeti s postupkom odabira privatnog partnera putem javnog natječaja. Privatni partner IMC NOVI tvrtka je koju je osnovalo njezino matično društvo IMC iz Rijeke isključivo za provedbu navedenog projekta.


Iznos naknade


Tijekom 12 godina od trenutka puštanja u pogon obnovljene rasvjete, Grad će privatnom partneru uplatiti 10,65 milijuna kuna, odnosno 887,5 tisuća kuna godišnje u slučaju kontinuirane ispravnosti sustava, a istovremeno će ušteda u potrošnji električne energije i održavanju sustava iznositi oko 940 tisuća kuna godišnje, što znači da će se iz uštede nadomjestiti cjelokupan iznos naknade privatnom partneru.
Nakon isteka ugovornog razdoblja, privatni partner predaje Gradu na upravljanje cijeli sustav, uz obavezu da prije toga još jednom zamijeni sve potrošne dijelove svjetiljki, kako bi se i nakon toga nastavile ostvarivati uštede, ali koje bi se u cjelokupnom iznosu zadržale u gradskom proračunu.


Kroz projekt će se zamijeniti otprilike 1.350 od ukupno 2.400 rasvjetnih tijela na području Grada, odnosno 56 posto. Ušteda u potrošnji energije bit će oko 71 posto, s obzirom na to da se projektom pokušalo obuhvatiti područje zahvata u kojem se postižu najveće uštede i najbolji svjetlotehnički efekti, a to su dijelovi svih naselja uz obalu – Novog Vinodolskog, Povila, Klenovice, Smokvice i Sibinja.


Razlog zbog kojega se u projekt nije išlo sa svih 2.400 rasvjetnih tijela je taj što je za vrijeme izrade studijske dokumentacije iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost bilo najavljivano sufinanciranje projekata energetske obnove javne rasvjete i to do 40 posto maksimalnih iznosa kapitalnih ulaganja, što je značilo da se obnova morala podijeliti u dva projekta, veći od 1.350 svjetiljki i manji od 1.050 svjetiljki. Nažalost, od najavljenog sufinanciranja Fond je zasad u potpunosti odustao, što znači da će se provedbom projekta ostvariti i znatno manje uštede u proračunu, ali ipak dovoljne da se iz njih financira naknada privatnom partneru.


Radovi do ljeta


Sljedeći korak u provedbi projekta je izrada projektne dokumentacije, koju privatni partner mora završiti u roku od 90 dana od potpisa ugovora, zatim njezino odobrenje u Gradu, nakon čega privatnom partneru preostaje 180 dana za zamjenu ugovorenog broja svjetiljki, uključujući i ugradnju i konfiguriranje sustava za nadzor i mjerenje, automatsko praćenje i verifikaciju ušteda s automatskom kontrolom isporuke standarda. To znači da bi najkasnije sredinom ljeta 2019. godine radovi trebali biti završeni i Novi Vinodolski bi u funkciji imao potpuno obnovljeno 56 posto javne rasvjete.


Grad Novi Vinodolski je treća jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj koja je potpisala ugovor o javno-privatnom partnerstvu za obnovu javne rasvjete, a trenutačno je to model koji se snažno potiče i kroz nove direktive i smjernice EU-a te će se u sljedećim godinama sigurno sve više primjenjivati jer donosi višestruke koristi javnom partneru u smislu financijskih pokazatelja (financijska obaveza ne smatra se kreditnim zaduženjem, što otvara mogućnost provedbe nekih drugih kapitalnih projekata za koje je potrebno klasično zaduživanje), kao i u činjenici da se odmah dobiva moderan i potpuno funkcionalan sustav zasnovan na suvremenoj LED tehnologiji, što je i na tragu prijedloga novog Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja, koji predviđa obavezu gradova i općina da u roku od 7 godina od njegovog donošenja u potpunosti prijeđu na ovakav sustav.


Sada samo preostaje »zasukati rukave« i krenuti u pripremu i drugog projekta, kako bi se i ostatak gradske javne rasvjete obnovio te osuvremenio, čak i znatno prije zakonskog roka.