VEĆA SIGURNOST

U Crikvenici se uređuju pješački prijelazi preko magistrale

Biljana Savić

Foto R. BRMALJ

Foto R. BRMALJ

Osim zahvata spoja Studenčić i Matkino, prijelaza pored Spara prema Ulici Knezina, prijelaza Manestri, nogostupa od Turističkog puta do doma Salvia te prijelaza ulica Klanfari i Dirakovica, u planu je urediti i nogostup između izlaza naselja Hrusta i SparaCRIKVENICA – Intenzivan razvoj grada Crikvenice iznad državne ceste znači sve veći broj stanovnika koji imaju potrebu za svakodnevnim prijelazom te prometnice.


– Također, iz godine u godinu gustoća prometa na ovoj dionici ceste sve je veća, što nas logično dovodi do potrebe da povećamo sigurnost pješaka prilikom prelaska Jadranske magistrale.


Grad Crikvenica kontinuirano ulaže u podizanje sigurnosti pješaka u prometu pa se, osim zahvata spoja Studenčić i Matkino, pješačkog prijelaza pored trgovačkog centra Spar prema Ulici Knezina, prijelaza Manestri, nogostupa od Turističkog puta do doma Salvia te pješačkih prijelaza ulica Klanfari i Dirakovica, ove godine planira urediti i nogostup između izlaza naselja Hrusta i trgovačkog centra Spar – kaže nam zamjenica crikveničkog gradonačelnika Silvia Crnić.
Na nekim lokacijama su radovi u tijeku, a na nekima su završeni. Uz pješački prijelaz preko državne ceste D8 koji povezuje ulicu Studenčić iznad državne ceste s Ulicom Matkino ispod državne ceste izvedeni su nogostupi kojima pješaci mogu na siguran način pristupiti pješačkom prijelazu, a pristup je prilagođen osobama s posebnim potrebama.


Pješački prijelaz obilježen je vertikalnom signalizacijom s treptačima kako bi se vozačima naglasila lokacija prijelaza. Uskoro će biti završen i dio javne rasvjete na dijelu nogostupa.


Uz pješački prijelaz preko državne ceste D8 koji povezuje lokalitet kod trgovine Spar iznad državne ceste s ulicom Knežina ispod državne ceste izvedeni su nogostupi kojima pješaci mogu na siguran način pristupiti pješačkom prijelazu. Pristup pješačkom prijelazu također je prilagođen osobama s posebnim potrebama, obilježen je vertikalnom signalizacijom s treptačima kako bi se vozačima naglasila lokacija prijelaza.


Pješački prijelaz preko državne ceste D8 kod Manestri, također s nogostupima za pristup i s treptačima prilagođen je osobama s posebnim potrebama.


U tijeku je uređenje nogostupa uz državnu cestu D8, s obiju strana, na potezu od Doma za starije i nemoćne Salvia do križanja s Turističkim putom. U izradi je pješački prijelaz preko državne ceste D8 koji povezuje Ulicu Klanfari iznad državne ceste, s Dirakovicom ispod državne ceste. Bit će napravljeni i pristupni nogostupi te vertikalna signalizacija koja uključuje treptače.