Odluka pod povećalom

U bivšem Mülleru u Opatiji bit će otvoren japanski restoran

Marina Kirigin

Foto: R. BRMALJ

Foto: R. BRMALJ

Dok predstavnička većina u Gradskom vijeću radi na izmjeni odluke koju smatraju manjkavom, gradonačelnik Ivo Dujmić je prema postojećoj odluci dopustio obitelji Dunatov da dobije zatraženoOPATIJA – Opatijska odluka o zakupu poslovnih prostora ima određenih manjkavosti. Tako bi se moglo zaključiti nakon posljednje prenamjene gradskog poslovnog prostora u kojem je nekad bila trgovina Müller, u čijem je jednom, manjem dijelu otvorena trgovina robom, a drugi dio, nakon što prostor godinu dana stoji zaključan u rukama zakupnika, postat će japanski restoran.


Prostor na adresi Ulica maršala Tita 86 (u strogom centru Opatije) u vlasništvu je Grada Opatije i dosad je bio namijenjen za obavljanje trgovačke djelatnosti. Tvrtka Moda Designe, vlasnice Elizabete Dunatov, postala je nakon odlaska Müllera novi zakupac tog prostora u kojem je u jednom dijelu otvorena trgovina robne marke Yamamay, a drugi dio prostora već duže vrijeme je zatvoren i služi kao skladište. Iako su u opatijskim gradskim službama tada tvrdili da će se u tom prostoru zadržati trgovinska djelatnost, a to je javno izjavio i gradonačelnik, nakon godinu dana on je odlučio, a što mu gradska Odluka omogućava, prenamijeniti prostor za ugostiteljsku djelatnost, odnosno za japanski restoran.


Bez natječaja


Naime, gradskom Odlukom propisano je da zakupnik poslovnog prostora nakon godinu dana redovnog plaćanja najamnine, bez obzira na to obavlja li poslovnu djelatnost u prostoru ili ne, može od gradonačelnika zatražiti prenamjenu poslovnog prostora te bez natječaja, ako to gradonačelnik odobri, može započeti s obavljanjem nove djelatnosti.
Međutim, predstavnička većina u opatijskom Vijeću smatra da tu gradsku Odluku valja nadopuniti i izmijeniti. Smatraju da ako dođe do prenamjene prostora, da bi taj prostor trebalo ponovo dati na javni natječaj, odnosno da se ne može dopustiti da trenutačni zakupac ostaje u prostoru te da mu se izmijene koeficijenti vezani uz djelatnost i prostor prepusti po početnoj cijeni nove djelatnosti.


Kako se takva situacija u Opatiji nije dogodila prvi put jer je na isti način prostor čija je namjena bila uslužna djelatnost (frizerski salon) prenamijenjen u slastičarnicu (vlasnik trgovačkog društva zakupnika tog poslovnog prostora je također obitelj Dunatov), predstavnička većina tražila je hitnu izmjenu te gradske Odluke s kojom se, kako ističu, odugovlači uz obrazloženje gradske stručne službe da neka njihova traženja nisu u skladu sa zakonom pa je točka dnevnog reda morala biti povučena sa zadnje sjednice Gradskog vijeća.


Većinska koalicija, naime, traži dopunu Odluke tako da se propiše rok do kojeg je zakupnik dužan započeti s obavljanjem djelatnosti u cjelokupnom poslovnom prostoru nakon zaključenja Ugovora o zakupu ili primopredaje poslovnog prostora u posjed zakupniku kako bi zakupljeni poslovni prostori u Gradu Opatiji bili u funkciji te da se u slučaju donošenja Odluke o promjeni namjene poslovnog prostora za vrijeme trajanja zakupnog odnosa, mora raspisati javni natječaj i isprazniti poslovni prostor. Međutim, dok vladajući u Gradskom vijeću rade na izmjeni Odluke koju smatraju manjkavom, gradonačelnik Dujmić je prema postojećoj Odluci dopustio obitelji Dunatov da dobije zatraženo, odnosno da bez natječaja prenamijeni dio poslovnog prostora te da im se omogući otvaranje japanskog restorana.


Suština problema


– Događa se da Grad Opatija objavi javni natječaj za poslovni prostor u kojem se može obavljati određena poslovna djelatnost na koji se javljaju zakupci koji kao najbolji ponuđači te prostore dobivaju u višegodišnji zakup. Problem je u tome što ti zakupci ne obavljaju ili privremeno obavljaju djelatnost u tim prostorima čekajući protek vremena od godine dana kako bi sukladno postojećoj Odluci gradonačelniku uputili zahtjev za promjenom djelatnosti u istom prostoru. Tako se događa da neki poslovni prostori na atraktivnim pozicijama u vlasništvu Grada Opatije zbog neobavljanja djelatnosti zjape prazni ili služe za skladišta u periodu od godine dana kada se podnosi zahtjev gradonačelniku za promjenom djelatnosti. U slučaju da gradonačelnik odobri promjenu djelatnosti, zakupnik dobiva u zakup poslovni prostor po početnoj cijeni nove, tražene djelatnosti, što je protivno financijskim interesima Grada, a i nije korektno prema ostalim potencijalnim poduzetnicima koji za tu »rupu u gradskoj Odluci« nisu znali – objašnjavaju vijećnici koalicije SDP-HSU-AM-UK.


Razdvajanje


Na naše pitanje što se događa s dijelom prostora u zakupu Moda Designe i planira li se njegova prenamjena i za koju djelatnost, gradonačelnik Opatije Ivo Dujmić i pročelnica Helena Masarić su odgovorili:


– U dijelu poslovnog prostora na adresi Maršala Tita 86 obavlja se djelatnost trgovine – prodaja ekskluzivnih brendiranih robnih marki. U odnosu na preostali dio poslovnog prostora, odobrena je promjena namjene dijela poslovnog prostora u djelatnost japanskog restorana, uzimajući u obzir najbolji interes Grada te se postojećem zakupniku poslovnog prostora odobrilo izvođenje radova na uređenju poslovnog prostora, kojim radovima će se poslovni prostor sadržajno razdvojiti u dvije prostorne cjeline. Naime, interes je Grada Opatije raznovrsna gastronomska ponuda, koja je uz prirodne resurse, dobru klimu i raznovrsna kulturna dobra, ključan element za ostvarivanje misije kao turističkog središta, odnosno atraktivne turističke destinacije, a sukladno Strategiji razvoja Grada Opatije od 2014. do 2020. – stoji u odgovoru.


Grad Opatija ima 177 poslovnih prostora


Grad Opatija raspolaže s ukupno 177 poslovnih prostora, od toga je 167 poslovnih prostora u zakupnom odnosu, odnosno za njih su zaključeni Ugovori o zakupu poslovnog prostora. Od deset poslovnih prostora koji su slobodni, njih ukupno osam, ponajviše uredskih u Kulturnom domu Zora, redovitim su predmetom natječajnih postupaka, dok su preostala dva poslovna prostora svrstana u kategoriju neuređenih poslovnih prostora te se koriste kao skladišni prostori i/ili je za iste pokrenut postupak naknade za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine i postupci podjele suvlasničke zajednice te kao takvi nisu pogodni biti predmet zakupnog odnosa. Na račun zakupa poslovnih prostora Grad Opatija u 2018. godini ostvario je ukupno 9.779.972 kuna prihoda.


Uvidom u službene evidencije utvrđeno je da najniži iznos ugovorene zakupnine iznosi 400 kuna uvećano za iznos PDV-a, a odnosi se na 11 »kvadrata« velik prostor, dok najviši iznos ugovorene zakupnine iznosi 25.500 kuna uvećano za iznos PDV-a, a odnosi se na prostor uz samu Ulicu maršala Tita u kojem se obavlja trgovačka djelatnost.


– Grad Opatija gospodari i upravlja svojom imovinom na načelima zakonitosti, ekonomičnosti i svrsishodnosti i u najboljem interesu Grada, a što je i vidljivo iz ukupno ostvarenih prihoda od zakupa poslovnih prostora, a koji prihodi će do kraja 2019. godine dostići ostvarene prihode iz 2018. godine – odgovor je gradonačelnika Dujmića na pitanje gospodari li Grad Opatija dobro svojim poslovnim prostorima.