Mirovanje u sezoni

Turisti i investitori zbunjeni: Zimsko proljeće usporava dovršetak radova

Aleksandra Kućel Ilić

Foto: Marin Aničić

Foto: Marin Aničić

Još samo nekoliko tjedana i teška mehanizacija će morati »u mirovanje« jer na snagu stupa zabrana radova zbog sezoneOPATIJA – Kišni travanjski dani koji su se nastavili i tijekom svibnja, kada su se i temperature snizile, pokvarili su planove stanovnicima Opatijske rivijere koji nigdje ne smiju bez kišobrana, a u kućama zadnjih dana, bez obzira na »visok datum« nije ugodno bez grijanja. Turisti također »gledaju u nebo«, u nadi da će doživjeti vedrije proljetne dane na Kvarneru, no više od svih su zabrinuti investitori kojima nepovoljne vremenske prilike usporavaju dovršetak planiranih radova. U ovom su trenutku u Opatiji otvorena mnoga gradilišta, pa se tako primjerice u potpunosti preuređuju hoteli Ambasador i Paris, a u tijeku su i investicije u kupališta hotela Kvarner, te hotela Domino. Niču također i višestambene zgrade na nekoliko lokacija u samom srcu Opatije. No, bageri i teška mehanizacija će za nekoliko tjedana morati »u mirovanje«.


Tri zone


Tijekom mjeseca svibnja, opatijski će investitori morati dovršiti svoje započete radove ili ih pak nastaviti nakon završetka ljetne sezone, budući da od 1. lipnja na snagu stupa gradska odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova zbog turističke sezone.


– Obavještavamo sve investitore, odnosno izvođače radova, da temeljem Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova (SN PGŽ 39/14. i 32/17.), nastupa zabrana izvođenja građevinskih radova, koji se odnose na zemljane radove i izgradnju konstrukcije svih vrsta građevina, i to od 1. lipnja do 15. rujna za područje naselja Opatija, Ičići, Ika, Pobri i Oprič, od 15. lipnja do 15. rujna za područje naselja Dobreć i Poljane, te u dane blagdana i nedjeljama za područje naselja Mala Učka, Vela Učka i Veprinac – objavljeno je na gradskim web stranicama.Potrebno odobrenje Ipak, u određenim situacijama će biti moguća iznimka od pravila, za što je potrebno pisano odobrenje gradonačelnika.Kako objašnjavaju u Gradu Opatija, odobrenja će se moći dati isključivo ako bude riječ o radovima koje kao hitne intervencije izvode komunalna društva u okviru svoje komunalne djelatnosti, ili kada je riječ o radovima od značaja za turizam i gospodarstvo, odnosno o većim projektima od posebnog interesa. Zahtjevi za odobravanje tih radova moraju biti podneseni najkasnije 15 dana prije dana na koji se zahtjev odnosi.

Sve investicije koje se ne uspiju dovršiti do konca svibnja, tijekom ljetnih mjeseci će morati »na odmor«, a tek nakon 15. rujna, kada završi ljetna turistička »špica«, bit će moguć njihov nastavak. Također, i sve nove investicije koje tek trebaju krenuti, a nalaze se u zonama zahvaćenim odlukom o privremenoj zabrani radova, moći će planirati očekivani početak od polovice rujna nadalje.