Izbori u Lici

Tijekom predizborne kampanje niti slova o programima

Marin SmolčićGOSPIĆ Za trajanja aktualnog „desanta na Liku“ u  režiji lidera političkih stranaka za svaki predizborni skup bučno je najavljivano predstavljanje kandidata na županijskim listama i-programa. U konačnici se perimetar tih skupova svodio na manje-više  vatrena govore i predstavljanje kandidata, dok o smjernicama  rada političkih stranaka i njihovim programima nije bilo niti slova.


Ostaje pitanje jesu li stranke pri tome zaboravile ono najvažnije, ili pak nemaju nikakvu viziju niti program na koji način izvući Liku iz gospodarske i demografske žabokrečine u kojoj tavori već dulji niz godina. Svaki do sada održani politički performans uglavnom je bio definiran kao blaćenje političkih rivala, pri čemu se „baražna vatra“ svodila na poluizmišljotine i isticanje  tuđih grešaka. Posebna je strana  ovog dijela predizbornog cirkusa činjenica da se na nekim listama nalaze kandidati pokupljeni „s ko’ca i konopca“, kao po uzoru na Hrvatski sabor.


Do izbora je ostalo vrlo malo vremena, tek toliko da stranke barem putem medija isprave ovaj nedostatak koji je birače uskratio za njihove vizije naše budućnosti.