Odluka povjerenstva

SUKOB INTERESA Dujmić kažnjen zbog poslovanja s tvrtkom svoje supruge, na potezu je DORH

Andrea Bralić

Foto: Roni Brmalj

Foto: Roni Brmalj

Povjerenstvo smatra da ih je gradonačelnik trebao obavijestiti o nastanku poslovnog odnosa Grada s tvrtkom Marea u vlasništvu njegove supruge. Dujmić je, pak, pokrenuo upravni spor jer je taj podatak naveo u imovinskoj kartici i smatra da nije učinio propustOPATIJA Opatijski gradonačelnik Ivo Dujmić kažnjen je od strane Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa s 4 tisuće kuna zbog povrede Zakona o sprječavanju sukoba interesa, odnosno činjenice da kao dužnosnik Grada nije obavijestio Povjerenstvo o nastanku poslovnog odnosa Grada Opatije s tvrtkom Marea u vlasništvu njegove supruge, a vezano za izdavanje koncesijskog odobrenja na plaži Ičići. Isti predmet će biti dostavljen nadležnom Državnom odvjetništvu na daljnje postupanje.


Povjerenstvo je, naime, utvrdilo kako Dujmić nije izravno sudjelovao u izdavanju koncesijskog odobrenja, već je njegova jedina greška što ih nije obavijestio o poslovnom odnosu Grada i njegove supruge, kao vlasnice tvrtke Marea. Nije sporno da Grad Opatija može stupiti u poslovni odnos s trgovačkim društvom Marea d.o.o. ukoliko dužnosnik, u ovom slučaju Dujmić, postupi u skladu s uputama Povjerenstva, a to je da se izuzme od donošenja općih akata u okviru njegovih ovlasti kojima se uređuje pravni režim koncesija na području pomorskog dobra plaže Ičići, te da prije izdavanja rješenja o koncesijskom odobrenju trgovačkom društvu Marea, ukaže članovima Vijeća za koncesijska odobrenja te Gradskom vijeću Opatije na okolnost da je jedini imatelj udjela u vlasništvu istog poslovnog subjekta njegov bračni drug te o tome obavijesti građane putem službene objave na internetskim stranicama Grada, što je Dujmić učinio 22. veljače.


Upravni spor


Gradonačenik Dujmić već je postupio po uputama Povjerenstva, ali i pokrenuo upravni spor jer je podatak tko je vlasnik tvrtke Marea, prijavio u imovinskoj kartici, pa jasno ponavlja:
– Gradonačelnik Opatije nije bio, niti je u sukobu interesa, što je potvrdilo i Povjerenstvo Odlukom iz lipnja 2018. u kojoj ističu da iz očitovanja i dokumentacije ne proizlazi da bih odlučivao o nastanku navedenog poslovnog odnosa pa slijedom toga nisu utvrđene činjenice i okolnosti koje bi upućivale da sam počinio koje od zabranjenih djelovanja dužnosnika. U postupku i odluci Povjerenstva od 16. studenog 2018. koja je objavljena tek 23. siječnja 2019. na mrežnoj stranici Povjerenstva, i to tek nakon mojih višekratnih pisanih upita, Povjerenstvo smatra da sam učinio propust obavještavanja javnosti da tvrtka u vlasništvu moje supruge ima poslovni odnos s Gradom i za to su odredili novčanu kaznu, na što sam pokrenuo upravni spor jer sam uvjeren da nisam učinio propust. Naime, stupanjem na dužnost gradonačelnika u svojoj sam imovinskoj kartici to jasno prijavio. U obrazloženju odluke Povjerenstvo i samo navodi da je dužnosnik bio obvezan navedeno učiniti i neovisno o tome što mjerodavno pravo ne propisuje da bi u obnašanju dužnosti gradonačelnik Opatije u tom postupku poduzimao radnje.Povjerenstvo je pokrenulo i postupak protiv Fernanda Kirigina, zamjenika gradonačelnika Opatije do 12. lipnja 2017. zbog mogućeg sukoba interesa koji proizlazi iz stupanja u radni odnos u ustanovi Županijska lučka uprava Opatija – Lovran – Mošćenička Draga, unutar razdoblja od dvanaest mjeseci od dana prestanka obnašanja dužnosti zamjenika gradonačelnika, a bez prethodne suglasnosti Povjerenstva, iako je u vrijeme obnašanja dužnosti zamjenika gradonačelnika Opatije postojao poslovni odnos između Grada Opatije i navedene ustanove.


Postupak je pokrenut na temelju neanonimne prijave u kojoj se navodi da je Kirigin, član SDP-a, obnašao dužnost zamjenika gradonačelnika te da trenutno obnaša dužnost člana Gradskog vijeća Opatije. U prijavi se navodi da ga je Zlatko Komadina, župan Primorsko-goranske županije te također član SDP-a, savjetovao da se prijavi na natječaj za ravnatelja Županijske lučke uprave Opatija – Lovran – Mošćenička Draga, čiji je jedini osnivač PGŽ.


Prijavitelj iznosi da dužnosnik u roku od jedne godine nakon prestanka dužnosti ne smije prihvatiti imenovanje kod pravne osobe koja je bila u poslovnom odnosu s tijelom u kojem je obnašao dužnost.


– Kako u zadnje vrijeme Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa ima puno posla u našem Gradu, a za dvije godine su i novi izbori, očito treba, po mišljenju medija, podijeliti odgovornost među političarima kako bi se stekao dojam da su svi isti. Međutim, za razliku od nekih gradskih dužnosnika koji su morali platiti tisuće kuna kazne zbog utvrđenih prekršaja, činjenica je da se u mom slučaju postupak tek pokrenuo i da nije donesen stav Povjerenstva, smatra Kirigin.


– S obzirom na dosadašnju praksu rada tog tijela, vjerujem da će u slučaju prijave koja u dijelovima sadrži prilično smiješne konfabulacije i odluka u ovom slučaju potvrditi da kod mog imenovanja ravnateljem ŽLU-a Opatija-Lovran-Mošćenička Draga nema prekršaja. Naime, prije nego što sam se uopće javio na raspisani natječaj za ravnatelja, u telefonskim kontaktima s tadašnjim članovima Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa detaljno sam proanalizirao potencijalni sukob interesa. Čak sam dobio i mišljenje tog istog Povjerenstva za gotovo identičnu situaciju, u kojem je Povjerenstvo dalo mišljenje da općinska zamjenica načelnika jedne istarske općine koja je za vrijeme mandata postala ravnateljica osnovne škole, a kojoj je osnivač Istarska županija, nije u sukobu interesa.


Vodeći se tim službenim mišljenjem Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, zaključio sam da nema prepreka da se prijavim na natječaj za upražnjeno mjesto ravnatelja ŽLU-a Opatija-Lovran-Mošćenička Draga. Prijava poslana Povjerenstvu, kao i očitovanje Grada, jasno pokazuju da postoji ozbiljan strah zbog mog ugleda i utjecaja u javnosti, pa se plasiranjem iskrivljenih informacija pokušava poraditi na mojoj političkoj diskreditaciji.


Naime, i osobama koje se ne razumiju osobito dobro u funkcioniranje lokalne samouprave jasno je kakav utjecaj na odluke izvršne vlasti imaju zamjenici gradonačelnika i kolegij gradonačelnika kao neformalno tijelo, stoga je doista suvišno komentirati tezu da su se na sastancima tog neformalnog tijela donosile odluke o rasporedu sredstava za financiranje radova na opatijskom lučkom području, iako za to nema ovlasti niti sam gradonačelnik, već je to posao Gradskog vijeća. Mogu samo reći da, u slučaju da je moj utjecaj na odluke bio takav kakvim ga se želi prikazati, puno bi toga danas u Gradu Opatiji bilo drugačije, kaže Kirigin.»Vlastita saznanja«


Nastavno na izražene stavove Povjerenstva, zatražio sam njihovo dodatno mišljenje za daljnje postupanje koje mi je dostavljeno 13. veljače 2019., a prema kojem Grad Opatija može stupiti u poslovni odnos s trgovačkim društvom Marea ukoliko dužnosnik postupi u skladu s uputama iz ovog mišljenja. Odmah sam 22. veljače obavijestio vijećnike Grada Opatije i članove Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja da je jedini imatelj udjela u trgovačkom društvu Marea d.o.o. moja supruga Dajna Dujmić i o tome obavijestio i javnost putem mrežne stranice Grada Opatija – ističe Dujmić.


– U odnosu na obvezu izuzimanja od donošenja općeg akta u okviru mojih ovlasti kojima se uređuje pravni režim koncesija na području pomorskog dobra plaže Ičići, zatražio sam 14. i 19. veljače dopunu upute za postupanje jer mi u trenutku donošenja Godišnjeg plana, 26. studenog 2018., nije bila poznata odluka Povjerenstva od 16. studenog 2018. godine, a koja je objavljena na mrežnoj stranici Povjerenstva tek 23. siječnja 2019. Zanimljivo je da je Povjerenstvo pokrenulo postupak u lipnju 2018. godine »povodom vlastitih saznanja mogućeg sukoba interesa«, pa se ne mogu oteti dojmu da se iza »vlastitih saznanja« Povjerenstva, s obzirom na brojnost dodijeljenih koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru, ne samo u Opatiji, već na cijeloj našoj obali, kriju ili anonimni prijavitelji, ili osobe koje uporno pokušavaju naštetiti mom i ugledu moje obitelji, a građani su mi ukazali povjerenje i već 10 godina časno obnašam dužnost gradonačelnika – zaključuje Dujmić.