Dopunjena odluka

Što se u Opatiji promijenilo oko odvoza smeća?

Aleksandra Kućel IlićOPATIJA – Kad su prikupljanje i odvoz smeća u pitanju, svaka promjena na bolje u Opatiji itekako dobro dođe. Teren je specifičan i mnoga domaćinstva teže dostupna, pa je i sustav »od vrata do vrata« podložan promjenama. Što donosi dopunjena i izmijenjena Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom, opatijskoj je javnosti vrlo važno. Odluku je usvojilo opatijsko Gradsko vijeće i njome se nastojalo ispraviti i nadopuniti one odredbe koje do sada nisu bile dobre te je na njih pristiglo dosta primjedbi korisnika. Kako bi se pojasnilo o kakvim je promjenama riječ, za detalje smo pitali pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša Filipa Vlaha.


Po njegovim riječima, prema izmijenjenoj odluci, korisnik može bez naplate zatražiti da mu se u roku od osam dana od dana narudžbe dodijeli dodatne spremnike ako mu već dodijeljeni nisu dostatni (situacije kada primjerice korisnik već ima najveće spremnike). Također, korisnik može bez naplate jednom godišnje zatražiti da mu se dodijeljeni spremnik zamijeni za manji ili veći, ako takve dimenzije postoje, u roku od osam dana od dana narudžbe. Korisnici koji stanuju u višestambenim objektima, gdje postoji više korisnika javne usluge, po novom više ne moraju imati zajednički spremnik, već mogu zatražiti i vlastite.


Odlaganje u vrećice


– Propisane su situacije kada je davatelj usluge dužan odobriti korisniku usluge odlaganje komunalnog otpada u vrećice (uz dostavu liječničke ili medicinske dokumentacije za slabo pokretne osobe koje žive u samačkim domaćinstvima). Dakle, to više nije samo fakultativna mogućnost davatelja usluge. Korisnik usluge može spremnik zaključati i svojim mehanizmom, što znači da više ne mora plaćati davatelju usluge za mehanizam. Ali, ako želi da mu davatelj usluge odveze otpad, mora pri preuzimanju otključati mehanizam i spremnik – naveo je pročelnik Vlah.
Velika je vijest i da je uveden dvostruki tjedni odvoz na cijelom području grada Opatije počevši od travnja do završetka listopada, no otvorena je mogućnost da pojedini korisnik usluge s davateljem usluge ugovorom uredi svoja prava i odnose te da se ugovori onaj broj odvoza tjedno koji je korisniku potreban prema uvjetima koji ne mogu biti nepovoljniji od onih iz cjenika.


– Korisnik usluge može naručiti dodatni tjedni odvoz prema cjeniku davatelja usluge i reguliran je rok izvršenja sljedeći dan od dana narudžbe. Jasno su regulirane mjere potrošnje na brojilima (voda i struja – 5 kubika i 25KWh), temeljem kojih korisnik usluge može kumulativno zatražiti da ga se ne zadužuje za fiksni dio cijene jer se ta nekretnina ne koristi, a ranije te mjere nisu bile određene. Izmijenjena je objektivna odgovornost korisnika usluge za znatno oštećenje, potpuno uništenje ili nestanak spremnika i sada za takve situacije odgovara davatelj usluge ako do njih dođe njegovom krivnjom.


Karton uz spremnik


Davatelj usluge prijavit će komunalnom redarstvu korisnika koji ne vrati potpisanu izjavu u roku od 15 dana radi utvrđivanja potrebe sankcioniranja zbog nekorištenja javne usluge. Isto tako, davatelj usluge dužan je pisanim putem 15 dana prije obavijestiti Grad Opatiju, e-mailom ili dopisom mjesne odbore i objaviti na svojoj mrežnoj stranici radi informiranja korisnika usluge, okolnost da će se odvoz obavljati koji drugi dan koji odstupa od kalendara kada se radi o blagdanima i slično – dodao je pročelnik Vlah.


Volumen, tj. zapremnina spremnika za reciklabilni otpad, ne mora više biti iste zapremnine kao i spremnik za miješani i biorazgradivi otpad radi prilagodbe potrebama korisnika usluge. Korisnik usluge sada može čistu kartonsku ambalažu odložiti uz spremnik za reciklabilni otpad ako ta kartonska ambalaža ne stane u spremnik.


– Prihvaćen je i dio sugestija s javnog savjetovanja koliko je to trenutačno moguće prema realnim tehničkim mogućnostima davatelja usluge i postojećoj infrastrukturi. Sve je moguće vidjeti iz izvješća koje je javno objavljeno. Nadamo se da će građani biti zadovoljniji, a cilj nam je svakako čišća i urednija Opatija – zaključio je Filip Vlah.


Na reciklažno dvorište moguće i kombijem


Korisnik usluge (kućanstvo) ovlašten je i iznajmljenim motornim vozilom pravne osobe dovesti svoj glomazni otpad na reciklažno dvorište i sada više nije ograničen na vlastiti automobil i prikolicu te može odložiti na reciklažnom dvorištu do 200 kilograma građevnog materijala u šest uzastopnih mjeseci bez naknade. Davatelj usluge dužan je preuzeti glomazni otpad i zeleni otpad korisnika usluge s mjesta preuzimanja u roku od 10 dana od narudžbe.


Davatelj usluge općenito je obvezan na poštovanje propisanih rokova pod prijetnjom novčane kazne te je dužan voditi računa o čistoći Grada Opatije. Korisnik usluge može, uz plaćanje, zeleni otpad zbrinuti i kod trgovačkog društva Parkovi – kaže se u novoj odluci.