Novi sustav

Stari kontejneri uskoro nestaju s ulica, ali nove spremnike još nije preuzeo dobar dio Lovranaca

Marina Kirigin

Foto Marin Aničić

Foto Marin Aničić

Uz potpunu primjenu novog sustava i računi će biti pravedniji jer će se usluga naplaćivati prema evidentiranoj količini otpada, kažu u Komunalcu i OpćiniJURDANI – Oko 60 posto korisnika komunalne usluge na području Općine Lovran preuzelo je nove spremnike za odvojeno prikupljanje otpada, a davatelji navedene javne usluge iz Komunalca d.o.o. Jurdani jučer su apelirali i na preostale korisnike da dođu podići svoje spremnike kako bi novi sustav prikupljanja otpada »na kućnom pragu« mogao biti u punoj primjeni.


Predstavnici Komunalca, direktor Ervino Mrak i Duško Kulaš iz RJ Usluga, na konferenciji za novinare, na kojoj je prisustvovao i Toni Družeta, zamjenik načelnika Lovrana, naveli su kako će se tijekom lipnja i srpnja postupno ukloniti svi spremnici koji se nalaze na javnim površinama, pri čemu će se voditi računa je li većina korisnika usluge preuzela spremnike za odlaganje miješanog i biorazgradivog otpada. Rekli su kako je taj postupak već započet u Medveji.


Podsjetimo, trenutačno se obavlja dodjela »sive kante«, odnosno spremnika za odlaganje miješanog i biorazgradivog otpada. Reciklabilni otpad korisnici mogu odvojiti i odložiti u posebne vrećice davatelja usluge koje se distribuiraju korisnicima putem izdvojenog ureda u Lovranu, na lokaciji Kuća lovranskega guca, svaki dan od 10 do 17 sati.
Korisnici usluge, fizičke osobe, s lokacija Stari grad te iz višestambenih zgrada u krugu bivše »kasarne« za odlaganje miješanog i biorazgradivog te reciklabilnog otpada, koristit će zajedničke poluukopane spremnike za čije je korištenje potrebna magnetna kartica koju mogu preuzeti na lokaciji Komunalca u Jurdanima, u izdvojenom uredu u Lovranu ili zatražiti dostavu poštom ukoliko su dva ponuđena načina dostave nepovoljna. Glomazan otpad i ostale vrste problematičnog komunalnog otpada korisnici usluge mogu odložiti u lovranskom reciklažnom dvorištu.


Potpunom primjenom novog sustava zbrinjavanja komunalnog otpada prestaje takozvano prijelazno razdoblje u kojem se korisnicima obračunavao varijabilni dio naknade za korištenje javne usluge temeljem prosječne količine odloženog otpada na području Lovrana i započinje naplata prema evidentiranoj količini svakog korisnika usluge, pa direktor Komunalca Ervino Mrak naglašava da će kompletnom uspostavom novog sustava račun biti pravičniji.