Poziv vlasnicima

Stanovnici Omišlja i Njivica mogu dobiti potporu za obnovu fasada u staroj jezgri

Mladen Trinajstić

Foto Mladen Trinajstić

Foto Mladen Trinajstić

Pravo na korištenje sredstava osiguranih u proračunu moći će ostvariti vlasnici ili suvlasnici objekta u jezgrama Omišlja i NjivicaOMIŠALJ Općina Omišalj objavila je poziv stanovnicima starih jezgri Omišlja i Njivica da se prijave i uključe u program općinskog sufinanciranja obnove fasada građevina u povijesnim središtima tih dvaju naselja. Pravo na korištenje sredstava osiguranih u proračunu moći će ostvariti fizičke osobe koje su vlasnici ili suvlasnici objekta u jezgrama Omišlja i Njivica, uz uvjet da imaju prebivalište na području Općine Omišalj neprekidno bar tri godine te da nemaju nepodmirenih dugovanja prema Općini.


Obnova fasada postojećih zgrada obuhvaća sufinanciranje radova i ugradnju sustava toplinske izolacije zidova i fasadnih stijena, uključujući završni sloj prema vanjskom negrijanom prostoru na zgradama koje nemaju ugrađenu toplinsku izolaciju jednako kao i na zgradama koje imaju ugrađenu toplinsku izolaciju, a koja je oštećena ili pak dotrajala.


Uljepšavanje izgleda 


Opravdanim troškovima radova u postupku obnove fasada, pojašnjavaju omišaljski općinari, smatrat će se oni koji su navedeni u ponudi odabranog izvoditelja, a koju će u postupku obrade zahtjeva procijeniti ovlašteni službenik Upravnog odjela Općine Omišalj.
Predstavljajući nam ovaj hvalevrijedan program koji za cilj ima unapređenje razine energetske učinkovitosti objekata u povijesnim jezgrama dvaju otočnih naselja, ali i ništa manje važnu nakanu uljepšavanja izgleda najstarijih te ujedno i najatraktivnijih dijelova dvaju otočnih turističkih centara, iz Općine ističu i da će u okvirima netom pokrenutog postupka obnovu fasada sufinancirati u vrijednosti polovice opravdanih troškova ulaganja u nabavu materijala, opreme kao i troškova izvođenja radova obnove, ali najviše do iznosa od 40 tisuća kuna po svakom takvom prijavljenom objektu.


Poziv do 1. listopada 


Svi koji se odluče iskoristiti ovaj program i krenuti u obnovu fasada na svojim objektima, uz svu ostalu pozivom određenu dokumentaciju, morat će dostaviti i fotografije postojećeg stanja svih pročelja građevine na kojoj je planirana obnova fasada, dokaz o njenoj legalnosti, odobrenje za građenje, odnosno dokument koji odgovara planiranom zahvatu na građevini (sukladno važećem Zakonu o gradnji i Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima). Naravno, Omišljani i Njivičani pozvani su u svojim zahtjevima, odnosno prijavama za korištenje »općinske fasadne potpore«, priložiti i ponudu odabranog izvoditelja te, s obzirom na to da se radi o zaštićenim dijelovima, i posebne uvjete zaštite nadležnog Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture.


Ugovorena nepovratna sredstva isplaćivat će se po okončanju radova obnove fasada, neposredno izvođačima radova najkasnije u roku od 30 dana po dostavi potpunog zahtjeva za isplatu. Pristigli zahtjevi rješavat će se prema redoslijedu njihovog zaprimanja, odnosno do utroška planiranih sredstava za ovu proračunsku godinu. Javni poziv vrijedi do 1. listopada ove godine.