Tradicija

Slovenci i Hrvati mogu zajedno: Kulinarska transverzala od Panonije do Jadrana

Marinko Krmpotić

Cjelokupan projekt vrijedan je 900.000 eura, a Udruga Trbuhovica koja je zadužena za realizaciju goranskog dijela za provedbu će imati 117.000 eura, od kojih treba sama osigurati 17.550 euraPREZID Pod nazivom Uživam tradiciju po kulinarskoj transverzali od Panonije do Jadrana, ili skraćeno »Uživam tradiciju (Uživam tradicijo)« na području Hrvatske i Slovenije od ove pa do 2019. godine bit će realiziran zajednički slovensko-hrvatski EU projekt koji se sufinancira iz Programa sudjelovanja INTERREG V-A Slovenija-Hrvatska za razdoblje od 2014. do 2020.


 Skupne tematske ture


Na području Gorskog kotara za realizaciju goranskog dijela projekta zadužena je Udruga »Trbuhovica« iz Prezida u čije je ime Karolina Ožbolt Klepac, koordinatorica projekta za goransko područje, detaljnije predstavila projekt istaknuvši kako je vodeći partner BIC Ljubljana, ostalih sedam projektnih partnera su Trbuhovica, Zavod PARNAS, Grm Novo Mesto, Naj Tura d.o.o., Par Žumberak, TZO Vrsar, Zagorska razvojna agencija, a u projektu sudjeluje još i šest pridruženih partnera – Muzeji Hrvatskog zagorja, Ekonomska, trgovačka i ugostiteljska škola, Samoborski muzej, Zavod lončarska vas Filovci, Turizem Ljubljana te Muzej in galerije mesta Ljubljana.


– Glavni cilj projekta je uspostavljanje kulinarske transverzale od Panonije do Jadrana koja će posjetiteljima ponuditi jedinstveni doživljaj autohtone tradicije i kulinarstva u obliku privlačnih programa koji će se na temelju dugoročno održivog sudjelovanja lokalnih ponuđača provoditi na jedinstvenim područjima baštine: klijet na Trškoj gori, Botanički vrt i Muzej grada Ljubljane,Trubarjeva domačija u Rašici, Lončarsko selo Filovci-muzej na otvorenom, Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje, jezgra, naselja Prezid i Vrsar i muzeji Krapine. Jedinstveni pristup omogućit će oblikovanje kulinarske transverzale – skupne tematske ture koja će ispreplitati priče o tradiciji i kulinarstvu svih uključenih područja.


 Udruga Trbuhovica
Glavne projektne aktivnosti udruge Trbuhovica bit će provedba obrazovanja kroz tri kulinarske te tri radionice za baštinske zajednice, izradu kuharice starih jela Gorskog kotara, izradu Strategije razvoja turizma Grada Čabra i priprema pilotnog modela kulinarskog sudjelovanja te uspostavljanje prekogranične kulinarske destinacije i turističkog proizvoda kroz sudjelovanja na priredbama kao što su Dani krušaka, Dani ljekovitih biljaka, Dani žetve i Dani sira.


U rujnu ove godine bit će stolovi i klupe za provedbu zajedničkih manifestacija, a do kraja ove godine bit će uređena i infrastruktura za posjetitelje te Turističko informacijski centar, odnosno centar za posjetitelje Gorskog kotara gdje će se nalaziti ured i radni prostor za koordinatora projekta. Centar će moći koristiti i druga mjesta Grada Čabar te cijelo područje Gorskog kotara. Tako će se na organiziranije nego do sada promicati razvoj Gorskog kotara ponajprije turistički i kulinarski. Naredne je, pak, godine plan urediti put ljekovitog bilja u dužini 7,5 km s 12 drvenih putokaza i 40 tabela za označavanje te jedne veće informacijske table – najavila je Karolina Ožbolt Klepac.


Cjelokupan projekt vrijedan je 900.000 eura, a Udruga Trbuhovica za provedbu projektnih aktivnosti imat će na raspolaganju 117.000 eura od kojih treba sama osigurati 17.550 eura. Ovaj udio »Trbuhovice« u skladu je s odredbama svih sudionika Programa Interreg VA SI-HR 2014-2020.