Kroničan problem

Senjski vatrogasci rade u teškim uvjetima: ‘U garaže stanu samo tri vozila, voda u cisternama se zamrzava’

Dorotea Prpić

Foto Dorotea Prpić

Foto Dorotea Prpić

Nedostatak adekvatnog garažnog prostora je jako velik problem. Tako je od osam vozila koja koriste JVP i DVD Senj, garažirano samo tri. Autocisterne su, kao i još dva vozila, smještene ispred vatrogasnog doma pa pri temperaturama ispod nule dolazi do smrzavanja vodeSENJ – Javna vatrogasna postrojba Senj je tijekom prošle godine imala 128 intervencija, od čega ih se 79 odnosilo na gašenje požara, a ostatak su bile tehničke i ostale intervencije, saznajemo od zapovjednika JVP-a Senj Zvonimira Lončarića.


– Sa zadovoljstvom možemo utvrditi da od samog početka djelovanja JVP-a Grada Senja 2007. godine, u požarnoj zoni Senj, a ni u ostalim požarnim zonama nije bilo požara na objektima, koji su završili tragično po pitanju ljudskih žrtava, a i materijalna šteta je bila relativno mala – kaže Lončarić i dodaje da je od osnutka do danas postrojba kvalitetno opremljena.


Problem garažiranja


Danas JVP Senj ima propisani broj vatrogasaca koji je u skladu s Procjenom ugroženosti od požara i Planu zaštite od požara na području grada Senja, ali i dalje ima kroničan problem koji se odnosi na prostor u kojem djeluje. Vatrogasni dom izgrađen za ondašnje potrebe vatrogastva 50-ih godina prošlog stoljeća koji dijele s DVD-om Senj funkcionalno ne zadovoljava uvjete rada JVP-a.
Primjerice, taj prostor ne zadovoljava minimum sanitarnih i ostalih uvjeta, a nije ni građen za ovakav oblik organizacije vatrogastva, potreban je niz prostorija koje nedostaju, nema niti riješen sustav grijanja i hlađenja, treba uložiti i u novi dispečerski centar, a nemaju niti adekvatnog garažnog prostora, što je jako velik problem posebno u zimskom razdoblju.


Tako je od osam vozila koja koriste JVP i DVD Senj, garažirano samo tri. Autocisterne su, kao i još dva vozila, smještene ispred vatrogasnog doma pa pri temperaturama ispod nule dolazi do smrzavanja vode, što predstavlja veliki problem u slučaju intervencije, a dolazi i do puknuća, odnosno oštećenja cjevovoda.


Garažiranje vozila na drugim lokacijama nije moguće jer nisu u blizini vatrogasnog doma, a i vrijeme izlaska se produžuje, samim time i ishod intervencije može biti nepovoljniji. Ima li se u vidu da JVP kao postrojba prve vrste mora nabaviti i jedno vozilo za gašenje vodom i pjenom i prikolicu za gašenje požara prahom, problem garažiranja vozila postaje još veći.Nedostaje poligon


– Lokacija na kojoj se nalazi postrojba je zadovoljavajuća u odnosu na područje koje predstavlja najveće požarno opterećenje, ali ne zadovoljava svim ostalim standardima i normama koje se odnose na zaštitu od požara. Uz garažni prostor koji je primarni nedostatak, nedostaje vatrogasni poligon za izvođenje vježbi, teretana, skladišni prostor, praonica cijevi, radionica, kompresorska stanica, stanica za napajanje električnom energijom neovisno o javnoj električnoj mreži, sanitarni čvorovi, garderoba, učionica i slično.


Uz to, i za potrebe DVD-a Senj i za potrebe Vatrogasne zajednice Grada Senja nužno je osigurati uredski prostor kao i dvoranu za sastanke većeg kapaciteta. Zato je izgradnja novog vatrogasnog doma na lokaciji koja bi zadovoljila sve norme i standarde prioritetni zadatak u sustavu zaštite i spašavanja u gradu Senju.


Najveći dio financijskih sredstva će se osigurati kroz Europske fondove koji su na raspolaganju, a sve u suradnji s osnivačem i Ustanovom za razvoj Grada Senja. Vatrogasni dom treba biti polivalentan i na raspolaganju svim vatrogascima na području grada Senja – pojašnjava zapovjednik Lončarić.Dobra vijest je i da je Grad Senj pokrenuo izmjene prostornih dokumenata kojim bi se, među ostalim, odredila i lokacija za novi vatrogasni dom, što je početna radnja kojom se problem prostora za rad JVP-a počinje rješavati.


– Sigurnost naših građana i svih materijalnih dobara je prioritetni zadatak radi kojeg je postrojba i osnovana, kako bismo pružili adekvatnu, učinkovitu i pravovremenu zaštitu svim građanima na području grada Senja, a po potrebi i šire – zaključuje zapovjednik Lončarić.


Nema zainteresiranih dobrovoljnih vatrogasaca


Kod požara otvorenog prostora koji zahvaćaju veće površine, potreban je velik broj vatrogasaca.


– U nekoliko navrata kad su se događali ovakvi požari naši građani, kao i gosti koji se zateknu u našem gradu, vrlo često se javljaju i žele sudjelovati u gašenju požara, međutim, zakonska regulativa je takva da se na intervenciju ne može uputiti nijedna osoba koja nema položen ispit za dobrovoljnog vatrogasca i važeće liječničko uvjerenje – kaže zapovjednik Lončarić te ističe i da je potrebno raditi na povećanju broja vatrogasaca u sva tri DVD-a na senjskom području.


Međutim, za sada se nažalost može zaključiti da građani koji bi mogli udovoljiti uvjetima za dobrovoljnog vatrogasca nisu zainteresirani za vatrogasnu djelatnost, što svakako nije dobar pokazatelj.