Neodgovoreno pitanje

Senj već godinu dana želi postati grad – prijatelj djece. Gdje je zapelo?

Dorotea PrpićSENJ Hoće li se i grad Senj uključiti u stjecanje naziva »Grad-prijatelj djece« ostalo je neodgovoreno pitanje na javnoj tribini koju je nedavno organizirao senjski Obiteljski centar pod nazivom »Grad Senj-prijatelj djece«, a na kojoj se moglo čuti informacije što je sve potrebno ispuniti da bi se taj status stekao, ali i čuti iskustva drugih lokalnih sredina koja taj status već imaju.


Odgovor na to pitanje očekuju i iz Obiteljskog centra koji je takvu inicijativu Gradu Senju uputio prije otprilike godinu dana.


– Status »Grad – prijatelj djece« u Ličko-senjskoj županiji za sada ima samo Gospić, koji je ispunio zadane parametre, a cilj nam je da i drugi gradovi i općine, pa i sama Ličko-senjska županija kao regionalna samouprava budu sredine-prijatelji djece, kaže pročelnica Obiteljskog centra u Senju Suzana Svetić .
Ističe i da je poticajnu društvenu i stručnu akciju pod nazivom »Gradovi i općine – prijatelji djece«, osmislilo Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju pod pokroviteljstvom Ureda UNICEF-a za Hrvatsku, a temelji se na Konvenciji UN-a o pravima djeteta, Nacionalnoj strategiji za prava djece u RH od 2014. do 2020. godine, te drugim međunarodnim i nacionalnim dokumentima koji obvezuju osiguravanje što boljih uvjeta za dječji rast i razvoj, te kako bi se djecu pripremilo za život u svojoj zajednici.


Program Akcije obuhvaća sva područja života djeteta u lokalnoj zajednici te afirmira holistički pristup cjelokupne zajednice usmjerene na dobrobit djece, stvarajući sigurno i poticajno okružje za njihov rast i razvoj. Tako je hrvatski program razrađen putem 123 zahtjeva u 10 područja važnih za život djece – Programiranje i planiranje za djecu, Financijska sredstva za djecu, Podrška i potpora udrugama za djecu, Dijete u sigurnom i zdravom gradu, Zdravlje djece, Odgoj i obrazovanje djece, Socijalna skrb za djecu, Kultura i šport za djecu, Slobodno vrijeme i rekreacija za djecu i Podrška i pomoć roditeljima u skrbi i odgoju djece.


– Da bi jedna lokalna sredina dobila status »prijatelj djece«, treba dostići zadovoljavajuće standarde skrbi za djecu u svih deset programskih područja, ali istovremeno razviti i kvalitetnu suradnju između lokalne uprave, ustanova i organizacija civilnog društva kao i samih roditelja i djece, pojašnjava Svetić.


Praktično, ovo znači da treba analizirati postojeće stanje i odrediti akcije kako bi se ono poboljšalo na način da se osiguraju financijska sredstva i ulažu u djecu primjerice, u škole, vrtiće, zdravstvo, dječja igrališta, sport, rekreaciju i druge sadržaje koji omogućuju razvoj djece. Potiče se i rad dječjih gradskih ili općinskih vijeća putem kojih djeca na svoj način iznose svoja mišljenja i prijedloge o pitanjima koja su im važna.


U postupku dobivanja statusa grada-prijatelja djece danas su 124 grada ili općine, a 71 lokalna zajednica taj status već ima, među kojima su i dvije regionalne zajednice, Primorsko-goranska i Krapinsko-zagorska županija.


U svakom slučaju potez je na gradovima i općinama u Županiji. Konkretno Grad Senj ima dobru osnovu za stjecanje statusa prijatelj djece jer već ima i niz mjera kojima se brine o djeci. Ipak, da bi se u tom smjeru krenulo potrebno je oformiti koordinacijsko tijelo koje bi činili predstavnici relevantnih dječjih ustanova i aktivnih udruga za djecu . To je »motor« akcije kojem Društvo Naša djeca daje tehničku i stručnu potporu, a to tijelo sukladno smjernicama program osmišljava za svoju sredinu. Njegovim ispunjavanjem dobiva se status »grada prijatelja djece«, a prema iskustvima drugih sredina, postupak traje oko dvije godine.