Demografija

Senj podiže naknade za novorođene

Dorotea PrpićGrad Senj će ove godine višim naknadama za novorođenu djecu pokušati ostvariti bolju demografsku slika u Senju koja je danas, najblaže rečeno, zabrinjavajuća jer je područje grada iz dana u dan sve pustije. Za svako rođeno prvo dijete Grad će isplaćivati naknadu od tisuću kuna, a za svako drugo rođeno dijete dvije tisuće kuna. Naknada za treće i svako sljedeće rođeno dijete je 20 tisuća kuna, s tim da će se ta naknada isplatiti u razdoblju od dvije godine u osam pojedinačnih rata od 2,5 tisuće kuna, ali sve pod uvjetom da za to vrijeme barem jedan od roditelja ima prebivalište na području Grada Senja. O isplati naknade za treće i svako sljedeće rođeno dijete donosi se posebno rješenje, a naknada za novorođeno dijete općenito neće se isplatiti podnositelju zahtjeva koji je isto ili slično pravo ostvario pri nekoj drugoj jedinici lokalne uprave i samouprave.


Koliko će ova mjera utjecati na demografsku sliku, teško je procijeniti, ali je poznato da mladi i čitave obitelji sa senjskog područja iseljavaju u potrazi za poslom i boljim životom, a od starijih koji ostaju teško se može očekivati prilog demografskoj obnovi.


Sliku sve lošijeg demografskog stanja svakodnevno »upotpunjava« zatvaranje uslužnih obrta i poduzeća te trgovina, što je samo odraz sve manje potražnje i neisplativnosti poslovanja. Novčano stimuliranje rođenja djece svakako treba pozdraviti, ali demografska obnova ovog područja zahtijeva sklop mjera koje će stimulirati ostanak i privlačenje stanovnika, posebno mladih. To je prije svega stvaranje uvjeta za nova radna mjesta, ali kojih danas nažalost nema niti u najavi. Novootvorena radna mjesta u Senju danas se uglavnom bilježe u prebukiranoj gradskoj administraciji, ali pitanje je kome će i ona trebati ako broj stanovnika nastavi padati.