Sjednica

Senj će iduće godine imati osjetno manji proračun nego ove

Dorotea Prpić

Foto S. Drechsler

Foto S. Drechsler

Grad Senj u sljedećoj će godini raspolagati sa 61 milijunom kuna, što je za 23,2 posto manje u odnosu na ovogodišnji proračunSENJ – Vijećnici Gradskog vijeća Grada Senja usvojili su gradski proračun za 2020. godinu koji će iznositi 61,059 milijuna kuna, što je za 18,427 milijuna kuna ili 23,2 posto manje u odnosu na ovogodišnji proračun, a najvećim će dijelom biti usmjeren za završetak započetih investicija, odnosno kapitalnih projekata u Senju. Između ostalog, riječ je o završetku investicije izgradnje sanitarne i oborinske kanalizacije u Ulici Damira Tomljanovića Gavrana što će potrajati cijelu sljedeću godinu, zatim završetak sanacije novog dijela šetnice i plaže Škver, potom adaptacija dječjeg vrtića i njegova dogradnja te uređenje Pavlinskog trga i Kuće senjskih književnika.


Sukladno zakonu, sastavni dio proračuna je i usvojeni plan razvojnih programa te usvojena Odluka o izvršavanju proračuna.


Temeljeno na proračunu za sljedeću godinu doneseni su i prateći programi – o izgradnji i održavanju komunalne infrastrukture, o građenju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom te program javnih potreba, kao i programi utroška sredstava spomeničke rente, šumskog doprinosa i sredstava od zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru. S tri nove ceste dopunjena je i baza nerazvrstanih cesta na području grada Senja koja se sustavno dopunjuje nakon što se pojedine ceste katastarski i imovinsko-pravno riješe, a donesena je i odluka o pravnim osobama od interesa za sustav civilne zaštite na području grada, a riječ je o senjskoj osnovnoj i srednjoj školi, Lovačkom društvu Jarebica te Komunalcu te Vodovodu i odvodnji.


Nova-stara ravnateljica
Za ravnateljicu Gradskog muzeja Senj na sljedeće četiri godine imenovana je dosadašnja ravnateljica Blaženka Ljubović, a vezano za ovo imenovanje vijećnicima je dano i posebno obrazloženje. Naime, profesorica Ljubović je navršila 65 godina i ima uvjete za starosnu mirovinu, međutim jedina se javila na raspisani natječaj za ravnatelja Muzeja i ispunjava sve propisane uvjete. Natječaj je sukladno Statutu Muzeja provelo Upravno vijeće Gradskog muzeja Senj, a kako je istaknuo savjetnik-koordinator za kulturu i društvene djelatnosti iz Jedinstvenog upravnog odjela Grada Senja Mislav Bilović, zakonske zapreke za imenovanje ravnateljice Ljubović na novi mandat ne postoje. Naime, »specijalni« zakoni poput Zakona o muzejima, Zakona o ustanovama i Zakona o upravljanju ustanovama u kulturi ne reguliraju pitanje dobi ravnatelja, pa se Upravno vijeće u nedostatku posebnih pravila rukovodilo Zakonom o radu u kojem se navodi da nakon što radnik navrši 65 godina života postoji mogućnost dogovora poslodavca i radnika o nastavku posla pa su takav stav zauzeli i Upravno i Stručno vijeće Gradskog muzeja i stručne službe Grada Senja, a o svemu je izviješteno i Ministarstvo kulture.


Izuzetak, ne pravilo


Kako je napomenuto, slični primjeri rada ravnatelja ustanova i nakon navršenih 65 godina života moguće je naći i kod drugih ustanova kojima je osnivač Republika Hrvatska ili jedinice lokalne uprave i samouprave, ali ne kao pravilo, nego kao izuzetak.


Budući da je dr. Igor Medved s Kandidacijske liste grupe birača svoj mandat stavio u mirovanje, od ove sjednice ga u Vijeću mijenja Berislav Gržanić koji zbog bolesti nije bio prisutan na sjednici pa će prisegu dati na sljedećoj.


Nikad kraća sjednica, odrađena za nepuni sat, posebno ima li se u vidu da je tema bila donošenje najvažnijeg gradskog financijskog dokumenta za sljedeću godinu o čemu neke značajnije rasprave nije bilo, a kako na sjednici nije bilo većine vijećnika oporbe, na aktualnom satu nije postavljeno niti jedno vijećničko pitanje.