Energetska obnova

Pri kraju je obnova crikveničke OŠ Vladimira Nazora

Biljana Savić

Završeni su radovi na energetskoj obnovi školske dvorane / Foto Grad Crikvenica

Završeni su radovi na energetskoj obnovi školske dvorane / Foto Grad Crikvenica

Investicija je teška 6 milijuna kuna, a nakon nje slijedi energetska obnova OŠ Zvonka Cara. Uređuju se Radićeva i Gundulićeva ulicaCRIKVENICA  Crikvenički gradonačelnik Damir Rukavina najavio je da će u ovoj godini biti velikih i važnih projekata na području grada Crikvenice. Tako će se, među ostalim, energetski obnoviti obje crikveničke osnovne škole, a uredit će se i Ulica Pavla Radića i Gundulićeva ulica.


Sveobuhvatni projekt energetske obnove obrazovnih ustanova započeo je energetskom obnovom Dječjeg vrtića Radost u Crikvenici. Nakon vrtića na red su došle i osnovne škole. Radovi na Osnovnoj školi Vladimira Nazora privode se kraju. Riječ je o investiciji teškoj 6 milijuna kuna, a financira se kroz provedbu operativnog programa »Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.« te sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i Europskih fondova.


U sklopu radova na energetskoj obnovi škole i školske dvorane postavljena je toplinska izolacija na fasadi, ravni krovovi te je promijenjen dio postojeće stolarije. Već na proljeće kreće i energetska obnova Osnovne škole Zvonka Cara. Projekt se također financira iz operativnog programa »Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.« te sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i Europskih fondova. Grad Crikvenica iz godine u godinu sve više sredstava ulaže u programe i infrastrukturu za djecu te kao Grad prijatelj djece pruža ugodan i kvalitetan život i odrastanje djece na području grada, s čime će nastaviti i u idućim projektima.


Potpunu obnovu doživjet će potporni zid preko puta vatrogasnog doma / Foto Grad Crikvenica


Potpunu obnovu doživjet će potporni zid preko puta vatrogasnog doma / Foto Grad Crikvenica

Uređenje samog srca Grada Crikvenice, Ulice Pavla Radića i Gundulićeve ulice, projekt je vrijedan 8,9 milijuna kuna. S radovima se počelo potkraj pošle godine, a radovi bi trebali biti gotovi do konca ove godine. Projektom je obuhvaćena obnova kolnika i površina uz cestu do ogradnih zidova ili zgrada i uređenje kontaktne zone priključnih cesta. Obnova kolnika radi se unutar trase postojeće ceste jer je ona prostorno i visinski definirana nizom prisilnih točaka koje treba poštovati da se omoguće prilazi objektima, garažama, ulazima i slično.


Ono što je posebno važno svim stanovnicima ovih ulica je rješavanje problema oborinske odvodnje. Oborinska odvodnja priključuje se na kolektor u Vinodolskoj ulici te se gradi separator uz Dubračinu. Potpunu obnovu doživjet će i potporni zid preko puta vatrogasnog doma, što će osim sigurnosti prometa uvelike pridonijeti sigurnosti pješaka, ali i vizualno oplemeniti prostor jer će biti prekriven kamenom oblogom i visećim vrtovima.