Predložili kraću obilaznicu

(PRE)TEŠKI KAMIONI Delnički SDP treći put predstavlja svoje jednostavno rješenje

Marinko Krmpotić

Trasa »SDP-ove obilaznice« prolazi preko privatnih zemljišta koja su livade ili obrasle šume

Trasa »SDP-ove obilaznice« prolazi preko privatnih zemljišta koja su livade ili obrasle šume

Umjesto obilaznice duge 8 kilometara, delnički SDP-ovci predlažu izgradnju obilaznice između državne ceste D203 Delnice – Brod na Kupi i Supilove ulice kod ulaza u poslovnu zonu »Setinga« duljine tek 380 metara DELNICE  Budući da delničke »muke s kamionima« traju i dalje, u delničkoj Gradskoj organizaciji SDP-a odlučili su još jednom obratiti se javnosti, posebno, kažu, nakon više poziva mještana.


– O ovoj smo temi govorili 2015. i 2018. godine, a kako nema vidljivih pomaka, ne preostaje nam nego nastaviti skretati pažnju na problem koji se, po našem mišljenju, može riješiti, govori Igor Pleše, čelni čovjek delničkog SDP-a ističući da već godinama pretovareni kamioni prolaze prometnicama koje nisu predviđene za takvu vrstu i taj intenzitet prometovanja.


Ugroženi pješaci


– Kamioni teže 10 do 15 tona, a uz teret od 30 ili 35 tona dolazimo do brojke od 50 tona koji prolazi cestom jedva širokom za osobni automobil. Većina prometnica u Delnicama projektirana je u neka davna vremena, kad se nije mogla predvidjeti potreba za kamionskim prometovanjem, pa se pojedine ulice poput Zrinske i Mesničke ne mogu koristiti za takvu vrstu prometa, a i sve ostale su tek, uvjetno rečeno, prilagođene. Poseban problem predstavljaju stare kuće koje se nalaze na nekoliko metara od ulice i čiji graditelji također nisu očekivali da će deseci natovarenih kamiona na dnevnoj bazi prolaziti u neposrednoj blizini tih kuća, govori Pleše, dodajući da su posljedice neadekvatnog prometovanja vidljive golim okom.
– Propadanje šahtova na prometnicama postalo je svakodnevica, a Grad je taj koji nastale štete sanira o svom trošku. Pucanje fasada, povremeno otpadanje žbuke sa zidova postalo je »normalno«, a promet natovarenih kamiona metar ili dva od kuće ili prolaznika predstavlja i potencijalnu sigurnosnu opasnost. Problem sigurnosti pješaka osobito se aktualizira u zimskim mjesecima kad pločnici, iz objektivnih razloga, nisu očišćeni od snijega, pa su prolaznici prisiljeni hodati kolnikom neposredno uz natovarene kamione. Gotovo svi kamioni koriste prometnicu između Doma zdravlja i Osnovne škole, a upravo tamo se kreće i najveći broj naših najmlađih i najstarijih sugrađana koji u zimskim mjesecima često koriste dio kolnika za svoje kretanje. Kako su ove dvije skupine pješaka najugroženije u prometu, javlja se opravdani strah da se ne dogodi tragedija.


Smatramo da radikalna rješenja poput potpune zabrane kamionskog prometa kroz Delnice, koja predlažu pojedinci, nisu realna. Gospodarski subjekti koji djeluju u samom naselju moraju imati omogućen kamionski prijevoz do mjesta proizvodnje, jer se u protivnom ugrožava njihov opstanak. Kažnjavanje pretovarenih kamiona je poželjno, no pitanje je koliko je izvedivo u praksi.


Nerealno je očekivati od policije da svakodnevno »stražari« uz ulaze u gradsko naselje i vrši kontrolu svih kamiona koji ulaze u Delnice, smatraju u delničkom SDP-u podsjećajujući da su još krajem 2010. godine stanovnici Frankopanske ulice reagirali na taj problem potpisivanjem peticije i istupima u medijima, te se tom prilikom ponudilo rješenje koje je u ovim okolnostima financijski prezahtjevno za Grad Delnice.


Uštede moguće


– Naš je stav da tadašnji prijedlog obilaznice od vojarne prema državnoj cesti Delnice – Crni Lug, preko Kovačeve vode u duljini od 8 kilometara nije realan. Izgradnja tako duge prometnice bi financijski značajno opteretila proračun grada, a održavanje i zimsko čišćenje bi bio dodatni teret za ionako mali gradski proračun. SDP Delnice nudi mnogo bolje rješenje – obilaznicu između državne ceste D203 Delnice – Brod na Kupi i Supilove ulice kod ulaza u poslovnu zonu »Setinga«. Ovaj prijedlog smo prvi put predstavili 2015. godine kad smo odradili i mjerenja na terenu. Ponovno smo javnosti izložili naš prijedlog obilaznice u srpnju prošle godine na konferenciji za novinare. Kako dolazi još jedna zima, a pomaka nema, treći put se obraćamo javnosti i vladajućima u gradu da razmotre naš prijedlog i krenu u realizaciju ovog projekta. Obilaznica bi svoj početak imala na ravnom dijelu državne ceste D203 Delnice – Crni Lug između delničkog polja i delničkog potoka, s time da predloženo rješenje zadovoljava sve uvjete spoja na državnu cestu i ne bi utjecalo na neometano prometovanje vozila tom prometnicom. Obilaznica u duljini od 380 metara prolazi preko privatnih zemljišta koja su livade ili obrasle šume, te pri tome također zadovoljava sve tehničke uvjete (visinski nagib, broj zavoja i slično). Predloženi izlaz prometnice na Supilovu ulicu nalazi se nasuprot ulaska u poslovnu zonu »Seting«. Ovaj projekt je financijski i tehnički mnogo jednostavniji od svih drugih prometnih rješenja koje smo razmotrili, te ne bi predstavljao značajniji trošak za proračun Grada.


Dio ušteda ostvario bi se i kroz manje troškove održavanja postojećih prometnica u Delnicama koje, kako smo ranije naglasili, trpe velika oštećenja zbog kamionskog prometa. Ovim projektom olakšava se i rad poslovnim subjektima koji se nalaze u postojećoj u poslovnoj zoni, ali se ujedno i omogućava potencijalno privlačenje novih poslovnih subjekata. Naravno da bi ova obilaznica bila otvorena i za prometovanje osobnih automobila.


Time bi se dodatno rasteretile najfrekventnije ulice u Delnicama, a osobito je značajno smanjiti broj automobila na šetalištu Ivana Gorana Kovačića uz Osnovnu školu i Dom zdravlja. Nadamo se da će aktualna vlast prepoznati kvalitetu i potencijalne pozitivne učinke našeg prijedloga koji je usmjeren prema dugoročnom ostvarivanju ušteda u gradskom proračunu, rekao je Igor Pleše, predsjednik GO SDP Delnice.