Javni poziv

Povijesne jezgre Omišlja i Njivica: Općina pokriva obnovu fasada s udjelom od 50 posto

Mladen Trinajstić

Foto Mladen Trinajstić

Foto Mladen Trinajstić

Lokalna uprava će i ove godine vlasnike objekata u povijesnim jezgrama Omišlja i Njivica pomagati u obnavljanju i održavanju fasada. Pokrivanjem polovine troška takvih zahvata pridonosi se skladu i urednosti tih popularnih odredištaOMIŠALJ – Nastavljajući svoju već godinama njegovanu praksu poticanja i pomaganja žitelja povijesne jezgre Omišlja i susjednih Njivica kako bi uređivanjem i održavanjem svojih objekata pridonijeli ljepoti i skladu tih dvaju otočnih lokalnih, ali i turističkih centara, Općina Omišalj je objavila svoj javni poziv za sufinaciranje obnove fasada u starim jezgrama tih dvaju naselja.


Pravo na korištenje za ovu nakanu u općinskom proračunu već osiguranih sredstava, moći će tako ostvariti isključivo fizičke osobe – vlasnici ili suvlasnici objekata u staroj jezgri tih krčkih naselja koji imaju prebivalište na adresi na kojoj se objekt nalazi, odnosno osobe koje na području Općine Omišalj imaju neprekidno prebivanje od najmanje pet godina.


K tome, uvjet nužan za ostvarenje te vrste financijske pomoći bit će i da vlasnici nemaju nepodmirenih dugovanja prema Općini.
Obnova fasada postojećih zgrada obuhvaća pak sufinanciranje radova i ugradnju sustava toplinske izolacije zidova i fasadnih stijena, uključujući završni sloj prema vanjskom negrijanom prostoru na zgradama koje nemaju ugrađenu toplinsku izolaciju, jednako kao i na zgradama koje imaju ugrađenu takvu izolaciju, a koja je oštećena ili dotrajala, objasnili su nam tamošnji »općinari« predstavljajući ovaj hvalevrijedan program.


Maksimalno 40.000 kuna


Općina Omišalj će sufinancirati obnovu fasada u staroj jezgri spomenutih naselja u vrijednosti do polovine ukupnih opravdanih troškova ulaganja koji se odnose na nabavu materijala i opreme, ali i troškove izvođenja radova obnove. Najviši iznos takve općinske potpore određen je do 40 tisuća kuna.


Također, za opravdane troškove prihvatit će se kumulativni trošak radova na uređenju fasade do 400 kuna po četvornom metru fasade, s time da će Općina na taj način sufinancirati iznos do 200 kuna po kvadratu, odnosno polovinu ukupne cijene.


Podnositelji zahtjeva uz sve ostale javnim pozivom propisne dokumente, obvezno će morati prilagati i fotografije postojećeg stanja svih pročelja građevine na kojoj je planirana obnova fasada, dokaz o legalnosti zgrade, ali i odobrenje za građenje, odnosno kakav drugi dokument koji odgovara planiranom zahvatu na građevini, sukladno važećem Zakonu o gradnji, odnosno Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima.Posebni uvjeti


S obzirom na to da će se radovi izvoditi u zaštićenim jezgrama dvaju krčkih naselja, prijavitelji će, prije no što krenu s bilo kakvim zahvatima i dobiju općinsku financijsku potporu, morati podastrijeti i posebne uvjete zaštite za obnovu fasade Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture RH, prikaz boje koja bi se koristila za obnovu fasade (iz kataloga ili slično), kao i suglasnost ostalih suvlasnika za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje obnove fasada, ako podnositelj nije jedini vlasnik. Ugovorena nepovratna sredstva isplaćivat će se po okončanju radova, i to direktno izvođačima radova, najkasnije u roku od 30 dana od dana dostave potpunog zahtjeva za isplatu.


Valja napomenuti da će se zahtjevi po tom javnom pozivu moći podnijeti sve do 1. listopada ove godine, ali i da će se rješavati prema redosljedu njihova zaprimanja, odnosno do utroška planiranih sredstava za proračunsku godinu. Obrasce potrebne za prijavu na taj pažnje vrijedan program omišaljske lokalne uprave zainteresirani žitelji jezgara Njivica i Omišlja mogu preuzeti u sjedištu općinske uprave ili ih pak »skinuti« s mrežnih stranica Općine.