Projekt

POMOĆ U KUĆI Od sljedećeg mjeseca “Zaželi” i u Fužinama

Marinko KrmpotićFUŽINE – Europski program pomoći starijim osobama znan pod nazivom »Zaželi« uskoro će zaživjeti i na području Općine Fužine, najavljuje Marina Tomić, voditeljica tog projekta, napominjući kako je ugovor o realizaciji potpisan 22. veljače, nakon toga je uposlena voditeljica projekta i administratorica te raspisan natječaj za zapošljavanje osam žena koje će raditi 24 mjeseca i brinuti o, za sada, 36 korisnika: »Riječ je o projektu »Tvoja pomoć je potrebna drugima« koji se realizira u okviru EU i državnog projekta »Zaželi« i u potpunosti je financiran iz socijalnih EU fonodova i to sa 1. 617. 548 kuna.


Natječaj za zapošljavanje osam žena koje će raditi na terenu gotov će biti 15. svibnja. Nakon toga slijedi razgovor s prijavljenim kandidatkinjama, njihov odabir i priprema za rad na terenu koji bi trebao krenuti početkom lipnja.«, govori Marina Tomić naglašavajući kako je u ovoj početnoj fazi program doživio punu potporu Općine Fužine:


– Zahvalni smo načelniku Davidu Bregovcu, pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela Općine Fužine Marijanu Šokcu, te općinskim djelatnicama Maji Starčević, Tei Štimac i Jasminki Budiselić. Pomogli su nam u svim dosadašnjim aktivnostima, osigurali nam prostor za rad u zgradi »Komunalca« u Liču, a vjerujemo da će nam pomoći i ubuduće bude li to trebalo. Od osam žena koje će uskoro dobiti posao očekujem ozbiljnost te kvalitetu i predanost u radu, a pri zapošljavanju će, sukladno zakonskim odredbama vezanim uz ovaj projekt, prednost imati žene starije od 50 godina. Naravno, ukoliko ih ne bude dovoljno, moći će se zaposliti i mlađe žene, a svaka od žena koje dobiju posao imat će i mogućnost prekvalifikacije čime će si stvoriti uvjete da, možda, i po završetku ovog dvogodišnjeg posla nastave sa sličnim aktivnostima.«, govori Marina Tomić koja nasm je iznjela i podatke o do sada prijavljenim korisnicima:
– Za sada imamo 36 prijavljenih osoba koje će koristiti uslugu naših geronto domaćica. Najstariji korisnik od tih do sada 36 prijavljenih ima 94 godine, a najmlađa 71 godinu. Sa svih su područja Općine Fužine pri čemu ih je trenutačno najviše u – Liču! Najmanje ih je, za sada, u Vratima. No, pretpostavljamo da će nakon prvih iskustava taj broj porasti, i to bitno, tim više što su do sada prijave išle samo na temelju starosne dobi, a ne i za invalide koji imaju pravo na pomoć, čak i ako su mlađi. Ukoliko dođe do bitnijeg porasta broja korisnika razmislit će se o dodatnom zapošljavanju, mada je ono moguće samo uz pomoć Općine Fužine, odnosno izdvajanja iz općinskog proračuna budući da su planirana sredstva EU socijalnog fonda od 1,6 milijuna kuna namijenjena isključivo spomenutom broju od desetoro zaposlenih.


Posao koji će žene obavljati je klasičan i vezan je uz pomoć u kući, a to znači donošenje drva, ljekova, namirnica i pomoć oko temeljnih kućanskih poslova. Za sada je stanje takvo da će četiri žene pokrivati Fužine, dvije Lič te po dvije područje Benkovca, Belog Sela i Slavice. Za neke od njih, budu li to željele, postoji mogućnost kupnje bicikla, a one koji budu koristile vlastiti automoviol imat će plaćene putne troškove.«, ajavila je Marina Tomić, voditeljica projekta »Zaželi« na području Općine Fužine.