»LikeRI« na dobrom putu

Pomoć »poslovnih anđela«: Projekt mladog Krčanina dobio iskusne tutore

Mladen Trinajstić

Foto M. Trinajstić

Foto M. Trinajstić