Jadranovo

Poluotok Havišće dobit će atraktivnu edukativnu stazu

Biljana Savić

Staza od uvale Trstena, preko Lokvišća do šljunčane plaže u uvali Havišće, dužine 787 metara, i staza koja vodi obalnim područjem poluotoka Rtca dužine 687 m, pridonijet će održivom razvoju i zaštiti područjaCRIKVENICA – Poluotok Havišće u Jadranovu dobit će edukativnu stazu dugačku kilometar i pol. Riječ je o pretežito šumovitom području određenom mrežom postojećih staza, prvenstveno zemljanih šumskih puteva, a na poluotoku i višim dijelovima uvale Lokvišće i Trstena također se očitavaju i neuređene kamene staze i prečaci. Od spomenute staze uz obalu odvaja se mnoštvo manjih staza, većinom šumskih puteva, ali i onih kamenih koji služe kao prečaci i pristupi moru i uvalama te vode do sadržaja povijesnog i kulturnog značaja, a koji danas nisu adekvatno prezentirani te su nešto otežanog pristupa.


Planirane edukativne staze, točnije – staza od uvale Trstena, preko uvale Lokvišće do šljunčane plaže u uvali Havišće, dužine 787 metara, i staza koja vodi obalnim područjem poluotoka Rtca, većinom prateći postojeći utabani put, dužine 687 metara, će, osim funkcije povezivanja postojećih i budućih sadržaja lokacija, imati i informativnu, i edukativnu funkciju. Naime, prostor oko staze zadovoljit će potrebe građana, posjetitelja i turista. Uspostava spomenutih staza izvodi se i u svrhu održivog razvoja i zaštite područja, pri čemu bi pridonijela i samom lokalnom, ali i dodatnom regionalnom razvoju zajednice, obogaćujući postojeću turističku, rekreativnu i edukativnu ponudu.


Odmorišta i vidikovac


Odmorišta s klupama postavila bi se uz istaknute točke značajnih i kvalitetnih vizura na okolno područje, a vidikovac na vrhu poluotoka Rtac. Planirano je uređenje i jednog centralnog odmorišta s nadstrešnicom, prostorom za sjedenje i druženje te velikim info-panelom u uvali Lokvišće, nedaleko svjetionika, a koje bi predstavljalo završetak, odnosno početak južnog odvojka obalne edukativne staze.

Krajobrazna studija i idejno rješenje uređenja edukativnih staza na području Havišća izrađeni su za potrebe dodjele potpore za provedbu projekta u okviru Mjere Edukativne staze iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu, Lokalne akcijske grupe u ribarstvu TUNERA. Također, ovim će se projektom provesti pripremni i zemljani radovi na više staza unutar zahvata te nabavka urbane opreme kao što su klupe, koševi za otpad, info-ploče, stolovi, putokazi te umjetničke instalacije, koja će imati informativnu i edukativnu funkciju, a uključena je i izgradnja nadstrešnice površine 15 četvornih metara. Rasvjetni je sustav planiran u skladu s održivim korištenjem prostora, te baziran na korištenju solarne energije i ekoloških principa zaštite prostora.Uređenjem staza sanirat će se neprimjereno uređeni prostori, kao što je obalna zona u uvali Lokvišće s molovima, s ciljem da se u budućnosti saniraju i urede zapušteni i nedovoljno prezentirani lokaliteti kao što su svjetionik, gradina na vrhu poluotoka Rtac i arheološko nalazište Lokvišće, na kojem bi se u proljetnim i ljetnim mjesecima mogle održavati glazbene večeri ipredstave, kao i tematske večeri vezane u povijest ribarstva na tom području, a u svrhu turističke promocije.


Info-table


Edukativne staze pružat će informacije o povijesnim i arheološkim i prirodnim znamenitostima i vrijednostima poluotoka Havišće, odnosno samog naselja Jadranovo, ujedno ističući i vizualno-doživljajne vrijednosti ovog područja. Bit će opremljene info-tablama s tekstovima koji objašnjavaju povijest i značaj pojedinih povijesno važnih lokaliteta, a koji bi naglasili prirodne i kulturne potencijale sagledanog prostora – Kućica od Ribari-muzej ribarstva, tunere, arheološki lokalitet Lokvišće, prirodno ljekovito blato i postojanje male luke i skladišta, odnosno priobalnog naselja u uvali Lokvišće, ostaci rive iz kasnoantičkog razdoblja uz istočnu obalu poluotoka Rtac, nekadašnja antička nekropola i današnji svjetionik na Rtcu, suhozidi na području poluotoka Havišće, kao i o značaju samog poluotoka Havišće zaštićenog kao arheološka zona.