Općina Perušić

Područje Risovac-Grabovača postalo značajni krajobraz

Marin Smolčić

Snimio Marin SMOLČIĆ

Snimio Marin SMOLČIĆPERUŠIĆ  U Općini Perušić na širem području Pećinskog parka Grabovača otkriveno je čak 40-ak špilja, jama i ostalih vrsta geomorfoloških objekata.


Nakon dugogodišnjih istraživanja ovog područja i pripreme dokumentacije od struke, speleologa i timova s PMF-a, konačno je koncem prošle godine Županijska skupština Ličko-senjske županije proglasila područje Risovac-Grabovača zaštićenim u kategoriji značajni krajobraz.


Zaštićeno područje obuhvaća impozantnu površinu od 5.620,72 hektara, u cijelosti se nalazi unutar granica Općine Perušić i njime upravlja Javna ustanova Pećinski park Grabovača.
Kako u razgovoru ističe ravnateljica PP-a Grabovača Jelena Milković, cilj zaštite ovoga dijela Like je očuvati vrlo vrijednu georaznolikost i geobaštinu šireg područja parka, njegovu mozaičnost krajobraza prirodnih i doprirodnih staništa i s njima povezanu bioraznolikost.


Geomorfološki fenomeni ovog kraškog krajobraza čine ga toliko posebnim, a JU Pećinski park Grabovača jedinim špiljskim zaštićenim područjem u Hrvatskoj.