Obnovit će se spomenik kulture

Počeli radovi na obnovi opožarene zgrade u staroj jezgri Senja

Dorotea Prpić

Zgradu je 1990. godine požar posve uništio / Foto D. PRPIĆ

Zgradu je 1990. godine požar posve uništio / Foto D. PRPIĆSENJ  Počeli su radovi na prvoj fazi rekonstrukcije tzv. opožarene zgrade, spomenika kulture čije se ruševine nalaze uz Gradski muzej, u staroj jezgri Senja. Zgrada je dio palače Vukasović u kojoj se danas nalazi muzej, a njena obnova obavljat će se po fazama i potrajati sljedećih nekoliko godina, ovisno o financijskim sredstvima.


Radovi na ovoj prvoj fazi obuhvaćaju potpunu sanaciju konstruktivnog dijela zgrade i povjereni su tvrtki Fidal iz Rijeke koja je licencirana za spomenike kulture, a ukupan iznos cijene prve faze radova je oko 1,9 milijuna kuna, od čega milijun kuna financira Ministarstvo kulture, a ostatak gradski proračun, s tim da će ukupna cijena potpune obnove opožarene zgrade nakon završetka njene fazne obnove iznositi više od 9 milijuna kuna.


Opožarena zgrada već godinama predstavlja opasnost za prolaznike pa je u više navrata i nužno sanirana gradskim sredstvima, a daje i ružnu sliku nemara i zapuštenosti.
Do 1990. godine to je bila stambena zgrada s nekoliko suvlasnika, a nakon što ju je požar do temelja uništio, suvlasnici nisu bili zainteresirani za njenu obnovu pa je Grad Senj, kao jedan od suvlasnika, postupno otkupljivao vlasničke udjele i konačno postao jedini vlasnik zgrade, čime su stečeni preduvjeti za pripremu dokumentacije i početak obnove zgrade.


Nakon kompletne obnove, zgrada će biti posvećena senjskim književnicima. Imat će bruto površinu od oko 640 metara četvornih, raspoređenu u četiri etaže, a prema projektu uređenja, njen suteren je namijenjen proširenju postojeće podmorske i arheološke zbirke Gradskog muzeja.


U prizemlju će se nalaziti info pult, uredski i kancelarijski prostor te galerijski izložbeni prostor.


Prvi kat bit će posvećen senjskim književnicima i zavičajnoj knjižnici senjskih književnika, a na drugom katu bit će multimedijska dvorana.