'Spasimo grad'

Peticiju protiv betonizacije Opatije potpisalo preko 400 ljudi: Traže moratorij na gradnju

Marina KiriginPrikupljeno je već više od 400 potpisa za peticiju »Spasimo grad – zaustavimo betonizaciju« čija je prva veća akcija organizirana u subotu pred opatijskom tržnicom.


Organizatori peticije iz građanske inicijative, koju je podržala Akcija mladih te nekolicina opatijskih gradskih vijećnika, bili su izuzetno zadovoljni odazivom i interesom građana za navedenu temu, a o svemu je govorio i nekadašnji predsjednik Vijeća Grada Opatije Robert Kurelić.


– Od gradskih vlasti kroz peticiju se traži stavljanje dijelova ili cijelih UPU-a naselja Opatija, Ičića i ostalih izvan snage i uvođenje privremenog moratorija na gradnju (svakako na potezu lungomare – Carmen Sylva), zatim hitne izmjene Prostornog plana uređenja Grada Opatije, donošenje detaljne Konzervatorske podloge za Opatiju i potpunu promjenu dosadašnjih urbanističkih planova uređenja naselja Opatije i ostalih UPU-a (posebice: redefinicije pojmova čija se neodređenost zlorabi većom izgradnjom – spriječiti manipulacije s ukopanim etažama, potkrovljem i visinom zidova okoliša koji služe za dobivanje ekstra katova nakon izgradnje; smanjenja maksimalne visine građevine, koeficijenta izgrađenosti i iskoristivosti, izmjene članaka nepovoljnih po domicilno stanovništvo – posebice o parkirnim mjestima, prekid prakse točkastih izmjena), zaštitu zelenila od samovoljne, devastacijske sječe te odgovorno provođenje Odluke o komunalnom redu po pitanju zelenila. Transparentne zahvate u prostoru uz sudjelovanje javnosti i lokalnih te drugih stručnjaka, otvorenu javnu raspravu za sve takve projekte, kao i prodaje gradske imovine te općenito zaštitu opatijskog arhitektonskog i krajobraznog nasljeđa, pogotovo u zoni lungo mare – Carmen Sylva i provođenje zaključaka javne tribine o prostornom planiranju iz 2017. godine – poručio je Kurelić.