Od 1. veljače

Otkrivamo što donosi novi način prikupljanja otpada u Senju

Dorotea Prpić

Senjski gradski vijećnici na sjednici / Snimila Dorotea PRPIĆ

Senjski gradski vijećnici na sjednici / Snimila Dorotea PRPIĆ

Nova cijena sastoji se iz fiksnog dijela, varijabilnog dijela koji ovisi o količini predanog komunalnog otpada i, ako se utvrde nepravilnosti, od cijene kazneSENJ  Vijećnici Gradskog vijeća Grada Senja na svojoj su posljednjoj ovogodišnjoj sjednici donijeli odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada te odvojenog prikupljanja stakla, metala, plastike, papira i tekstila, kao i problematičnog i glomaznog otpada na području grada, a temelji se na Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom.


Što se tiče miješanog komunalnog otpada koji se do sada obračunavao po četvornom metru stana ili objekta, sada se cijena sastoji iz fiksnog dijela koji se odnosi na »hladni« pogon GKD Komunalca, varijabilnog dijela čija cijena ovisi o količini predanog miješanog komunalnog otpada i od cijene kazne ukoliko se utvrdi da korisnik postupa suprotno ugovoru o korištenju javne usluge.


Korisnici usluge ovom su odlukom podijeljeni u dvije kategorije – kućanstva i ostale korisnike koji su pak podijeljeni u sedam potkategorija. Fiksni dio cijene za kućanstva iznosi 35,36 kuna uključujući i PDV, kod ostalih korisnika cijene ovise o djelatnosti, a odluka s novim načinom obračuna primjenjivat će se od 1. veljače sljedeće godine.
Donesena je i odluka o izradi petih izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja užeg područja Grada Senja. Radi se o ciljanim izmjenama koje će omogućiti dogradnju Dječjeg vrtića Travica i izgradnju ostalih sadržaja u funkciji predškolskog odgoja, dogradnju osnovne škole i urbanističku revitalizaciju prostora u zoni gradskih zidina uz Velika vrata u ulici S. S. Kranjčevića.


Nazivi mjesta i ulica


Na inicijativu Mjesnog odbora Krasno donesena je odluka o izmjeni naziva naselja pa će naziv mjesta umjesto dosadašnjeg naziva Krasno polje biti Krasno, a na inicijativu nadležnih mjesnih odbora donesene su i odluke o nazivima ulica i trgova u naselju Stinica te u Senju.– Što se dogodilo s dugogodišnjim direktorom GKD-a Komunalac d.o.o. i Vodovoda i odvodnje d.o.o. Brunom Brozičevićem, je li smijenjen?, pitao je vijećnik Dean Orlić (SDP) i zatražio da se vijećnici o tome informiraju.Gradonačelnik Rukavina na ovu temu nije bio rječit. Potvrdio je da je dosadašnji direktor Bruno Brozičević opozvan i da je skupština društva za direktora ovih dvaju gradskih poduzeća imenovala Snježanu Tomljanović, te je dodao da ovaj postupak nije u ingerenciji Gradskog vijeća, nego skupštine društva.


Kako je primijetila nezavisna vijećnica Laura Turkalj, posla oko naziva ulica u Senju ima još, a kao primjer navela je ulicu Ante Starčevića u Senju kroz koju se ne može proći »u komadu« već ima pristup s dvije strane. Kako je najavio gradonačelnik Sanjin Rukavina, ovim poslom oko sređivanja ulica se nastavlja. Kako je riječ o obimnom poslu, problemi će se rješavati postupno, a troškove koje će građani imati vezano za izmjenu osobnih dokumenata snosit će Grad.


Vijećnici su se usuglasili s prijedlogom sporazuma između Grada Senja i Croatia osiguranja kojim se regulira spor dug gotovo 20 godina. Prema sporazumu Grad ovoj osiguravajućoj kući treba platiti dug i zateznu kamatu u iznosu od 1,674 milijuna kuna i to u tri jednake godišnje rate pojedinačnog iznosa od oko 559.000 kuna, a prva dospijeva 5. siječnja 2020. godine.


Tri mogućnosti


Prije početka sjednice prisegu na vijećničku dužnost dao je Berislav Gržanić s Kandidacijske liste grupe birača koji u Vijeću mijenja dr. Igora Medveda. Gržanić je u okviru aktualnog sata zanimalo što je s izgradnjom doma za starije osobe u Senju čija je gradnja prije nekoliko godina započela, a zatim konzervirana.


Prema odgovoru gradonačelnika Sanjina Rukavine, nastavak gradnje planira se potkraj sljedeće godine, a do tada će se pomno proučiti način na koji će gradnja biti nastavljena. O tome odlučuje Grad s obzirom na to da je isplatom cijene zemljišta iz projekta izašla Gospićko-senjska biskupija.


A postoje tri opcije. Jedna je da dom bude sastavni dio županijske ustanove koja danas u svom sastavu ima tri doma i o čemu se razgovori vode sa županom dr. Darkom Milinovićem. Druga opcija je da se raspiše javni natječaj, a treća opcija je javno-privatno partnerstvo, s tim da za obje opcije postoji interes potencijalnih ulagača.