Kriza je prevladana

Oporavilište bjeloglavih supova ostaje na Cresu

Ira Cupać Marković

 Grad Cres će se angažirati na pronalasku nove lokacije na otoku Cresu u vlasništvu države, koja neće biti u sklopu naselja,  kako bi se na novoj lokaciji osigurali svi potrebni uvjeti za kvalitetan rad oporavilištaBELI  Kriza je prevladana, Udruga Eko centar Caput Insulae Beli nastavlja s projektom zaštite bjeloglavih supova, a provedbu pratećih projekta, kao što su eko staze, izložbe o etnološkoj baštini, šumi, bioraznolikosti i druge sadržaje, uz podršku Eko centra, preuzima Društvo za istraživanje i očuvanje kulturno povijesne baštine »Tramuntana«, koje će potpisati ugovor s vlasnikom zgrade u Belom, Osnovnom školom Frane Petrić, o daljnjem korištenju objekta za ove namjene, dok je do sada ugovor sklapao Eko centar.


Zbog potrebe osiguranja novog prostora za Oporavilište bjeloglavih supova, budući sadašnji zbog rastuće turističke djelatnosti u Belom nije odgovarajući, Grad Cres će se angažirati na pronalasku nove lokacije na otoku Cresu u vlasništvu države, koja neće biti u sklopu naselja,  kako bi se na novoj lokaciji osigurali svi potrebni uvjeti za kvalitetan rad oporavilišta. Turistička zajednica pomoći će rješavanju nastalih financijskih poteškoća Eko centra. Ovo su rezimirani zaključci sastanka koje su u Belom prezentirali gradonačelnik Kristijan Jurjako, te predsjednik i dopredsjednica Eko centra Caput Insulae, dr.sc. Goran Sušić i mr.sc. Vesna Radek. Jurjako izražava zadovoljstvo što je postigut dogovor te najavljuje daljnji angažman Grada na iznalaženju lokacije za oporavilište. Dr. Sušić iskazuje vjeru da će podrška projektu zaštite bjeloglavih supova, koja je prva i osnovna misija i vizija Eko centra, ubuduće biti kvalitetno podržana što će rezultirati i ostvarenjem cilja, a to je očuvanje kvarnerske kolonije bjeloglavih supova, jedine sačuvane u Hrvatskoj, koja je uz to europska, a potom i svjetska prirodna baština.

– Udruga Eko centar taj cilj ne može sama ostvariti, već je preduvjet tome uključivanje jedinica lokalnih samouprava na kvarnerskim otocima kao i JU Priroda, Ministarstva zaštite prirode i drugih institucija. Za opstanak supova i stabilnost kvarnerske kolonije nužno je formiranje hranilišta na Učkoj, Klani, Rabu, Krku, Cresu. Eko centar i ja osobno uvijek ćemo biti tamo gdje se pružaju uvjeti za provedbu programa zaštite supova, kazao je Sušić, koji je ovom prigodom najavio i da je odvjetničkom uredu predao dokumentaciju na postupanje, vezano za izjave Viktorije Bandera, Nine Malatestinić i Tee Perinčić, jer su, kako navodi, u Novom listu iznijele neistine, među ostalim o privatnim interesima, prodaji imovine Centra, privatizaciji na hrvatski način i dr. 


Izjavama u Belom, prethodio je dan ranije sastanak u Cresu, na kojem je dogovor postignut, a uz gradonačelnika Jurjaka, Sušića i Radek, na sastanku su sudjelovali direktorica ureda TZ Sanja Živanović, vijećnica Marina Medarić, ravnatelj Osnovne škole Josip Pope, direktor Cresanke Stevo Filinić, te iz Belog Nina i Robi Malatestinić i Darija Martinčić.