Žele iskorake

Općina Skrad nakon hotela planira kupiti i benzinsku pumpu

Marinko Krmpotić

Više građevinskih dozvola čeka natječaje. Prva je na redu gradnja sportske dvorane, novac ćemo tražiti i za uređenje hotela Zeleni vir koji smo lani kupili, a pokušat ćemo otkupiti i bivšu benzinsku pumpu koju bismo opet pokušali pokrenuti, najavljuje Damir GrgurićS proračunom od sedam milijuna kuna u Općini Skrad nadaju se da će i ove godine realizirati planirano i donijeti novi iskorak u razvoju mjesta, ističe načelnik Skrada Damir Grgurić koji napominje kako je realan proračun 4,5 milijuna kuna, a 2,5 milijuna vezana su uz projekte za koje su osigurali ili se nadaju osigurati sredstva iz državnih izvora ili EU fondova.


– Lani smo dobili nekoliko građevinskih dozvola i na temelju toga ove godine čekamo natječaje za te projekte, a svakako nam na ruku ide pad indeksa razvijenosti koji je za Općinu Skrad napokon ispod 100, što znači da su shvatili da nismo razvijeni kao turističke sredine na moru. Od tih projekata sigurno ide izgradnja prometnice prema Hlevcima u vrijednosti od milijun kuna, za što smo osigurali sredstva. Za ostale projekte nadamo se pozitivnim odgovorima. Prvi od njih je izgradnja sportske dvorane kraj škole, pri čemu se nadamo da će nam Primorsko-goranska županija dati dozvolu za gradnju na njihovom zemljištu. Nakon toga ćemo uz pomoć konzultantske kuće tražiti kvalitetnu prijavu za EU sredstva.Skrajani su možda i jedini u Hrvatskoj koji se mogu pohvaliti činjenicom da im zimi ceste u ralici čisti osobno – načelnik! Tako je od 2014. godine kad je Općina Skrad preuzela poslove zimskog čišćenja cesta. Ujutro je u ralici komunalni redar Marijan Burić, a u drugoj smjeni, pa i noću ako treba, načelnik Damir Grgurić.
– Odradim oko 200 sati volonterskog rada godišnje i meni je to normalno. Odlučio sam živjeti ovdje i moram, kao i drugi, dati doprinos da nam svima bude bolje. Nije mi teško to raditi, a mještanima je samo u početku bilo čudno što im ceste čisti načelnik. Sad su se već privikli – govori Grgurić.Rješavanje Šiljara


Novac ćemo tražiti i za uređenje hotela Zeleni vir koji smo prošle godine kupili uz pomoć Primorsko-goranske županije. Taj projekt vrijedan je oko 5 milijuna kuna, pri čemu bismo 80 posto osigurali iz sredstava van proračuna, a 20 posto bi bilo našeg novca, dakle nekih 800.000 kuna do kojih ćemo doći podizanjem kredita, a sam projekt realizirao bi se kroz četiri-pet godina.


Isto tako, nadamo se da smo pri kraju s problemom rješavanja vlasništva objekata na Šiljaru, lokaciji gdje se nekad nalazilo vojno lječilište. U suradnji s tijelima koja odlučuju o državnoj imovini, došli smo do pred samo rješenje tog pitanja, odnosno dobivanje sve potrebne dokumentacije o vlasništvu zemljišta i objekata na Šiljaru, čime ćemo dati mogućnost potencijalnom koncesionaru da napokon krene i da taj projekt koji bi zaista puno značio za turizam Skrada i Gorskog kotara zaživi. Nadalje, pokušat ćemo otkupiti i lokaciju bivše benzinske pumpe u Skradu. Izdvojili bismo za za to nekih 350.000 kuna i pokušali pokrenuti rad i to, ili kroz suradnju s nekim koncesionarom, ili pak da sami tamo zaposlimo jednog čovjeka i da pumpa iznova proradi.


Javni radovi spas


Počet ćemo i radove na uređenju i proširenju ceste prema Zelenom viru, u planu je i pametna klupa u Zelenom viru te punionica za električne automobile u Skradu, a vjerujem da će gotov biti i atraktivan vidikovac na Periću kraj Skračke Drage. Arhitekt Rogina osmislio je vidikovac koji bi bio na rubu stijene na Periću i sigurno bi privlačio veliku pažnju. Vjerujem da ćemo ga otvoriti za Dan Općine ove godine, a ako ne budemo zadovoljni obavljenim, možemo svi s njega i skočiti! – u svom tipično duhovitom stilu priču o planovima za ovu godinu dovršava skradski načelnik Damir Grgurić, dodajući kako je vrlo zadovoljan i poslovima vezanim uz javne radove na kojima trenutačno radi jedanaest ljudi. – Oni zaista puno pomažu i odradit će sve što bi inače radilo komunalno poduzeće koje bi nam, da ga imamo, donijelo, kao što je to u slučaju nekih drugih lokalnih samouprava, zabrinjavajuće troškove. Mi tih troškova nemamo i najveći dio poslova vezanih uz komunalne radove realiziraju uposleni na javnim radovima koji su krajem prošle godine dobili i božićnicu – rekao je načelnik Grgurić.