Gradsko vijeće

Opatijski proračun za 2020. usvojen gotovo jednoglasno

Aleksandra Kućel Ilić

Opatijski gradski vijećnici na maratonskoj sjednici / Snimio Vedran KARUZA

Opatijski gradski vijećnici na maratonskoj sjednici / Snimio Vedran KARUZA

Gradonačelnik Ivo Dujmić odlučio je prihvatiti sve uložene amandmane velike koalicije stranaka u Vijeću pa je na taj način spriječena dugotrajna rasprava koju se pri donošenju proračuna obično može očekivati. I u idućoj godini zadržat će se financiranje svih oblika i mjera pomoći građanimaOPATIJA Maratonska sjednica Gradskog vijeća Opatije tijekom koje su vijećnici raspravljali o 25 točaka dnevnog reda, otvorila je nekoliko zanimljivih tema, no najočekivanije pitanje, donošenje proračuna za iduću godinu, u konačnici je prošlo glatko.


Opatijski proračun za 2020. godinu iznosi 183 milijuna i 902 tisuće kuna i usvojen je uz 14 podignutih ruku, uz jedan glas protiv i jedan suzdržan.


Vijećnicima ga je predstavio opatijski gradonačelnik Ivo Dujmić koji je odlučio prihvatiti sve uložene amandmane velike koalicije stranaka u Vijeću (SDP-HSU-AK-UK) pa je na taj način spriječena dugotrajna rasprava koju se pri donošenju najvažnijeg financijskog dokumenta obično može očekivati.Prosinačku su sjednicu Gradskoga vijeća obilježili i posjeti djece i mladih. Uoči zasjedanja vijećnici Dječjeg gradskog vijeća Grada Opatije podijelili su brošuru o dječjim pravima i 30 godina konvencije UN-a o pravima djeteta te se vijećnicima obratio dječji gradonačelnik Vito Juričić. Učenici opatijske Gimnazije Eugena Kumičića su u pratnji profesorice Sare Meszaros, a u sklopu nastave, jedan školski sat proveli na galeriji Gradske vijećnice.Na sjednici je usvojen i Program rada i financijski plan Savjeta mladih Grada Opatije za 2020. godinu, s kojim su vijećnike upoznali predsjednica Savjeta mladih Grada Opatije Sara Sušanj i njezin zamjenik Kristian Tončić.


Kapitalne investicije


Javnost će najviše zanimati je li Opatija uspjela usvojenim proračunom zadržati razinu svih pogodnosti koje se pružaju građanima, a prema onome što se može iščitati i što je istaknuo gradonačelnik, i u idućoj godini zadržat će se financiranje svih oblika i mjera pomoći građanima (pomoći umirovljenicima, pronatalitetne mjere, sufinanciranje nabavke školskih knjiga, stipendije, City bus) i sve ostalo. Idu dalje i programi potpore gospodarstvu kroz program poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva, a Grad Opatija će nastaviti i s podupiranjem događanja i manifestacija važnih za povećanje broja posjetitelja i turistički razvitak.


– Velik dio proračuna okrenut je prema građanima, mladim ljudima i svima kojima je pomoć potrebna – rekao je Ivo Dujmić i najavio kapitalne investicije koje predstoje tijekom iduće dvije godine, a kod kojih će se nastojati iskoristiti i EU novac. Putem Urbane aglomeracije Rijeka je tako u planu nastavak preuređenja Amerikanskih vrtova, rasadnika u parku Angiolina te sanacija i uređenje Ville Angiolina, a planira se i rekonstrukcija nogometnog igrališta te gradnja novog Vatrogasnog doma. Također, preuredit će se plaža Črnikovica te uz pomoć EU novca proširiti Dječji vrtić Veprinac.


Kao što je bilo ranije najavljeno, proračun za 2020. godinu donosi i ponovno uvođenje poreza na potrošnju koji će ugostitelji plaćati u iznosu od 1,5 posto. Ostali gradski porezi te komunalna naknada, komunalni doprinos i spomenička renta ostaju na dosadašnjoj razini.Kad je o financijama riječ, vijećnici su usvojili i drugi rebalans proračuna za 2019. godinu, koji sada iznosi oko 159 milijuna kuna i povećan je za 0,75 posto.


Vijećnička pitanja su bila vrlo aktualna, a najviše je »iskrilo« zbog slučaja prenamjene dijela bivše drogerije Müller u središtu grada u japanski restoran. Naime, vijećnici velike koalicije na čelu s Fernandom Kiriginom, Igorom Pužom i Nevenom Varljenom, otvoreno su prozvali opatijskoga gradonačelnika da je svojom odlukom pogodovao obitelji koja ga je podržala tijekom predizborne kampanje. Polemika je bila dugotrajna jer unatoč tome što je gradonačelnik Dujmić tvrdio da je njegova odluka ispravna i da se on ponaša isto prema svim građanima, bez protekcije, druga strana ga je prozivala za nedosljednost, navodeći da će sada »svi zakupci gradskih prostora moći tražiti isto«.Davanje koncesija


Informacija o postupku davanja koncesijskih odobrenja za 2020. godinu izazvala je pravu »kišu pitanja« u Vijećnici. Sudeći prema raspravi koja se razvila, ovaj je postupak u mnogim svojim dijelovima za zainteresirane za dobivanje koncesijskih odobrenja nejasan i zbunjujući.


Odnosno, kako je naveo predsjednik Gradskog vijeća Fernando Kirigin, taj sustav funkcionira po sistemu »tko se prvi probudi« budući da je presudno tko se prvi javi za dodjelu koncesijskog odobrenja.


Postupak davanja koncesijskih odobrenja uređen je Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru temeljem koje gradonačelnik donosi Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za svaku godinu i dostavlja ga nadležnom tijelu Županije najkasnije do 1. prosinca tekuće godine.


Godišnji plan mora biti usklađen sa Županijskim godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom u pogledu plana koncesioniranja i davanja koncesijskih odobrenja, o čemu tijelo Županije daje potvrdu.


Kad je o Opatiji riječ, zamjenica gradonačelnika Vera Aničić je 26. studenog ove godine donijela Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za 2020. godinu, a Primorsko-goranska županija je 11. prosinca izdala potvrde o usklađenosti s tim planom i s tim je datumom počeo teći rok za zaprimanje zahtjeva za koncesijska odobrenja.