Rješenje

Opatija će dobiti mobilno reciklažno dvorište

Marina Kirigin

Mobilno reciklažno dvorište / NL arhiva

Mobilno reciklažno dvorište / NL arhiva

 Grad Opatija za sada još uvijek nema »ucrtanu« lokaciju za tu obaveznu komunalnu infrastrukturu. Posljednji prijedlog je da se reciklažno dvorište izgradi negdje iznad POS-ovih stanova, na granici s Općinom MatuljiOPATIJA/MATULJI Grad Opatija uskoro će dobiti mobilno reciklažno dvorište koje će se seliti po opatijskim naseljima prema rasporedu koji će biti dostavljen korisnicima. Mobilno reciklažno dvorište u funkciji bi trebalo biti za oko dva mjeseca.


Prema riječima djelatnika Komunalca, zakonski su sve JLS u obvezi imati mobilno reciklažno dvorište, međutim isto tako smatraju da bi jedno takvo dvorište bilo dovoljno za čitavu regiju. Takav dogovor o zajedničkom korištenju među JLS-a nije postignut, međutim postoji mogućnost da će se to učiniti.


Podsjetimo, Općina Lovran trenutačno jedina ima u funkciji reciklažno dvorište, otvaranje reciklažnog dvorišta u Matuljima očekuje se u travnju ove godine, dok Grad Opatija za sada još uvijek nema »ucrtanu« lokaciju za tu obaveznu komunalnu infrastrukturu.
Posljednji prijedlog je da se reciklažno dvorište izgradi negdje iznad POS-ovih stanova, na granici s Općinom Matulji.


– Reciklažno dvorište planirano je unutar zone K – poslovne namjene koja se nalazi na Kuku na području između Nove ceste i planirane 3. ceste, međutim UPU u tom dijelu još nije stupio na snagu pa se za sada ni ne mogu poduzimati radnje u smjeru realizacije reciklažnog dvorišta u Opatiji – stoji u odgovoru Grada Opatije.