Gradsko vijeće Crikvenice

ODLUKA JE DONESENA Nagradu za životno djelo dobit će dr. Ivan Brozičević

Nataša Car

Ivan Brozičević

Ivan Brozičević

Dobitnici godišnjih nagrada su Udruženje obrtnika Grada Crikvenice i Vinodolske općine, Julijana Plenča, Centar za pružanje usluga u zajednici Izvor Selce i Nogometni klub Crikvenica. Ljerki Car Matutinović titula počasne građankeCRIKVENICA – Na sjednici Gradskog vijeća odlučeno je da Nagradu za životno djelo dobije dr. Ivan Brozičević iz poliklinike Terme Selce za iznimna postignuća i značajan doprinos u području zdravstva i humanitarne djelatnosti te osobito vrijednom i izuzetnom doprinosu razvoju i ugledu Grada Crikvenice.


Dobitnici godišnjih nagrada su Udruženje obrtnika Grada Crikvenice i Vinodolske općine za područje gospodarstva, Julijana Plenča za područje znanosti, kulture, obrazovanja i odgoja, Centar za pružanje usluga u zajednici Izvor Selce za područje zdravstva, socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti i Nogometni klub Crikvenica za područje sporta i tehničke kulture. Ljerka Car Matutinović dobila je titulu počasne građanke Grada Crikvenice.


Vijećnici su dali suglasnost gradonačelniku da da ponudu za kompleks bivšeg skladišta Karlovačkog iznad magistrale u Selcu. Gradonačelnik može ponuditi do 1,3 milijuna eura. Vijećnici Mario Kružić i Branko Kleković pitali su se zašto se Grad nije ranije uključio kad je cijena bila manja. Objašnjeno je da se radi isključivo o davanju ponude u maksimalnom iznosu od 1,3 milijuna eura, a moguće je da Grad uspije dobiti nekretninu za manji iznos. O eventualnoj kupnji će odlučiti Gradsko vijeće.


Uklonjeni ručnici
Na aktualnom satu vijećnik Emin Čajlaković istaknuo je da je zaprimio pritužbe turista da su im u jutarnjim satima uklonjeni ručnici s plaže. Pročelnica Stanka Car rekla je da je većina ručnika na koje komunalni redari naiđu na plaži prilikom jutarnjeg čišćenja ondje postavljena noć prije kako bi se rezerviralo mjesto na plaži te je naglasila da se sve što se zatekne ujutro prilikom čišćenja smatra otpadom. Čajlaković je rekao da on prenosi pritužbe gostiju koji su samo već rano ujutro bili na plaži te dodao da bi trebalo bolje upoznati goste s pravilima.


Vijećnica Sonja Polonijo je skrenula pozornost i na negativne naslove o Crikvenici kao turističkoj destinaciji na raznim portalima. Zamjenica gradonačelnika Ivona Matošić Gašparović rekla je da joj je teško komentirati članke na portalima jer se u nekima navode i krive informacije, primjerice da u Crikvenici već 20 godina nema restorana na određenoj razini, a zna se koliko vrhunskih restorana je otvoreno.


Nema natječaja


Vijećnika Graciana Čopa zanimalo je ima li informacija o natječaju za koncesioniranje Glavne plaže jer nekada nagrađivana plaža u ovakvom stanju ne bi dobila nikakvu nagradu. Prozvao je PGŽ i istaknuo da je županu Crikvenica očito zadnja rupa na svirali. Matošić Gašparović rekla je da natječaj nije raspisan, a razloge ne zna. Smatra da ne postoje nikakve zapreke za raspisivanje natječaja kojim bi plaža dobila svog gospodara koji bi u nju uložio sredstva.


Vijećnik Zdravko Pernar primijetio je montažne objekte na Veloj paladi u Crikvenici i pitao o čemu se radi. Nakon odgovora zamjenice da nemaju informaciju o kakvim se objektima radi, ali da se oni ne nalaze u planu lokacija, Davorka Vukelić pitala je nije li Grad dobio informaciju od Županijske lučke uprave Crikvenica i mišljenje Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, u kojem je naglašeno da lučko područje luke otvorene za javni promet ne predstavlja površinu javne namjene na koje se odnosi plan lokacija. Matošić Gašparović rekla je da su dobili mišljenje ministarstva u kojem piše da ono nije nadležno za tumačenje i da se dalje navodi da bi postavljanje takvih objekata trebalo biti u planu lokacija, sukladno prostornom planu grada.


Peticija protiv bazne stanice na hotelu Selce


Vijećnik Paulo Krmpotić pitao je za baznu stanicu koja je postavljena na hotelu Selce. Selčani su Gradu već predali peticiju s 250 potpisa, zahtijevajući da se bazna stanica ukloni jer je postavljena prenisko u centru turističkog mjesta te u blizini osnovne škole. Zamjenica gradonačelnika Ivona Matošić Gašparović rekla je da su zaprimili peticiju koju podržavaju i dodala da Grad nije imao informaciju o namjeri postavljanja bazne stanice. Upućen je dopis hotelu da se očituju, no zasad nema odgovora.