Prometna regulacija

Od danas je zabranjen promet od samostana do ACI Marine Cres

Walter Salković

Foto: W. Salković

Foto: W. SalkovićCRES Nakon što je prošle godine izmijenjena prometna regulacija od ulaza u grad, preko Šetališta 20. travnja i Jadranske obale do predjela Grabar, ovog proljeća Grad Cres nastavlja s uvođenjem novih prometnih rješenja. Na Grabru i Melinu postavljaju se dodatni prometni znakovi i na cijelom području grada iscrtava nova horizontalna signalizacija u skladu s odlukom o uređenju prometa koju je 2017. godine donijelo Gradsko vijeće.


– Prometni elaborat koji je sastavio dr. sc. Ivica Barišić i prihvatilo Gradsko vijeće, na cjelovit način regulira promet na području naselja Cres. Svjesni smo da ćemo morati mijenjati neke navike, ali ovim se elaboratom konačno u cijelom naselju Cres promet usklađuje sa zakonskim propisima i naglasak stavlja na sigurnost svih sudionika u prometu – istaknuo je gradonačelnik Kristijan Jurjako.


Nova prometna rješenja donijet će manje izmjene u odvijanju prometa unutar predjela Grabar, a najznačajnija je zabrana prometa Obalom svetog Benedikta od benediktinskog samostana do ACI marine Cres. Horizontalnom signalizacijom označit će se sva parkirna mjesta u naselju i nove biciklističke staze, a prometnim znakovima dodatno naglasiti dijelovi prometnica na kojima parkiranje nije dopušteno. Nova regulacija prometa stupa na snagu 1. travnja.