Liburnijske vode

NOVI CJENIK Vodne usluge u Opatiji jeftinije, u Matuljima i Lovranu malo skuplje

Aleksandra Kućel Ilić

Foto Marin Aničić

Foto Marin Aničić

U cijenu vodnih usluga se po novom uračunava i pročišćavanje otpadnih voda, što je dovelo i do korekcije cijena. Istu cijenu kakva je bila i do sada zadržala je samo Općina Mošćenička DragaOPATIJA Računi za vodne usluge liburnijskih potrošača, koji će im iz Liburnijskih voda na adrese stići u lipnju, a odnose se na potrošnju u svibnju, formirat će se prema novom cjeniku koji je već stupio na snagu.


Do sada je na području cijele Liburnije cijena vodnih usluga iznosila 20,16 kuna po kubiku, no prema novom cjeniku, najnižu cijenu usluge od 19,19 kuna po kubiku će imati stanovnici Grada Opatije, Općine Matulji i Lovran će zahvatiti poskupljenje i kubik će stajati 21,11 kuna, dok će na području Općine Mošćenička Draga cijena kubika ostati na dosadašnjoj razini od 20,16 kuna po kubiku.


Do korekcije cijena koje je Opatiji zbog manje naknade za razvoj donijelo nešto nižu ukupnu cijenu vodnih usluga, a Lovranu i Matuljima njezino povećanje, došlo je uslijed toga što se sada pored potrošnje vode i odvodnje, na istom računu obračunava i pročišćavanje otpadnih voda što se nekoliko godina pružalo besplatno. Jedino na području Općine Mošćenička Draga, koja zasad još nije spojena na centralni sustav pročišćavanja otpadnih voda, do korekcije cijene u ovom trenutku još nije došlo.


Za čišće more
– Nastavno na iskazani interes naših korisnika usluga, a prvenstveno zbog potrebe Društva da informira iste o svim aspektima poslovanja sukladno dugogodišnjoj profesionalnoj i transparentnoj poslovnoj politici, izvješćujemo javnost da je od 1. svibnja 2019. godine u primjeni novi cjenik vodnih usluga koje pruža Društvo na području Liburnije (Grada Opatije te Općina Matulji, Lovran i Mošćenička Draga), a što će se reflektirati na računima koje će korisnici usluga zaprimiti u lipnju 2019.


Radi pojašnjenja, naslovno je Društvo, u cijelosti postupajući sukladno zakonskoj regulativi inkorporiralo u cijenu vodnih usluga i cijenu za uslugu pročišćavanja otpadnih voda koju već nekoliko godina pruža bez naplate.


Fiksni dio cijene za pročišćavanje otpadnih voda iznosi 4,97 kuna bez obračunatog pripadajućeg PDV-a dok njezin varijabilni dio iznosi 0,84 kn bez obračunatog pripadajućeg PDV-a.


Razvidno je da je riječ o neznatnom uvećanju cijene vodnih usluga upravo za navedeni iznos novouvedene cijene usluge pročišćavanja otpadnih voda a koja značajno doprinosi poboljšanju kvalitete života i zdravlja ljudi te očuvanju okoliša – čistoće mora, kojom se ponosi ova prvenstveno turistički orijentirana regija – naveo je u press priopćenju Ervino Mrak, direktor Liburnijskih voda.


Niža naknada


Na pitanje zbog čega je samo na području grada Opatije došlo do nižih cijena vodnih usluga, odgovorio je:


– Na sjednici Gradskog vijeća održanoj 2. svibnja 2019. donesena je odluka o izmjenama i dopunama odluke o visini naknade za razvoj i tim aktom se smanjuje iznos namjenskog povećanja cijene vode za izgradnju vodnih građevina – naknade za razvoj s dosadašnjih 4 kune po kubiku na iznos od 2,08 kuna po kubiku isporučene vode.


Naime, dosadašnji iznos naknade za razvoj od 4 kune po kubiku isporučene vode obuhvaćao je iznos od 1,92 kuna po kubiku isporučene vode za pokriće obveza iz I. faze izgradnje vodnih građevina na području Grada Opatije dok se iznos od 2,08 kuna po kubiku osiguravao za pokriće obveza iz II. faze projekta.


Budući da su preuzete obveze iz I. faze u cijelosti podmirene, a iznos naknade za razvoj od 2,08 kuna po kubiku dostatan za pokriće svih obveza predviđenih u II. fazi izgradnje vodnih građevina na području Grada Opatije, upravo za navedenih 1,92 kuna po kubiku isporučene vode smanjuje se naknada za razvoj na području Grada Opatije, a samim time i ukupna cijena vodnih usluga za građane Grada Opatije.


Dodao je još i da će navedeno umanjenje ukupne cijene vodnih usluga kao rezultat umanjenja naknade za razvoj biti iskazano na računima koje će građani Grada Opatije zaprimiti u lipnju.