Gospodarenje otpadom

Nova pravila u Opatiji: Smeće će se odvoziti od 5 do 7 ujutro, uveden dodatni odvoz subotom

Aleksandra Kućel Ilić

Foto: M. ANIČIĆ

Foto: M. ANIČIĆ

Stanovnicima Grada Opatije omogućeno je da svoj krupni otpad zbrinu u novom reciklažnom dvorištu Matulji u JurdanimaOPATIJA – Ljetna sezona je pred vratima, a uz ostale probleme, primjerice gužve na cestama i čekanje u kolonama na ulazu u grad, bit će to i testni period za nedavno uvedenu uslugu prikupljanja otpada »od vrata do vrata«.


Tijekom dosadašnjih mjeseci, korisnici usluge odvojenog prikupljanja otpada u Opatiji, često su se žalili da se tjedni odvoz smeća organizira prekasno, u vrijeme kada ljudi idu na posao, a djeca u školu, što stvara dodatne gužve na ionako preopterećenim prometnicama.


Isto tako, mnogi su upozoravali i da je odvoz smeća jednom tjedno tijekom ljeta nedostatan, pa su nadležni u Gradu Opatiji odlučili oba problema ublažiti.
Tako će se od ponedjeljka, 10. lipnja, smeće početi odvoziti u ranim jutarnjim satima.


– Promjena vremena odvoza komunalnog otpada, sukladno Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom koju je Gradsko vijeće Grada Opatije usvojilo 24. svibnja, stupa na snagu od ponedjeljka, 10. lipnja 2019. – potvrdili su nadležni u Gradu Opatiji.


Iznijeti spremnike


Prema raspoloživim informacijama, na području naselja Opatija, Ičići i Ika od tog datuma komunalni otpad će se odvoziti od 5 do 7 sati ujutro, pa građani spremnike za komunalni otpad trebaju iznijeti do 5 sati ujutro na mjesto preuzimanja. Korisnici na tim područjima mogu spremnike za komunalni otpad iznijeti na mjesto preuzimanja i dan ranije, navečer, nakon 21 sat. Na području naselja Dobreć, Oprič, Pobri, Poljane, Veprinac, te Vela i Mala Učka vrijeme odvoza komunalnog otpada se neće promijeniti.


Na zadovoljstvo korisnika ove komunalne usluge, uveden je i dodatni odvoz miješanog i biorazgradivog otpada subotom. Ova je odluka na snazi od 1. lipnja, te će se provoditi na određenim lokacijama na području grada Opatije. Na dodatni odvoz subotom korisnici mogu računati tijekom lipnja, srpnja, kolovoza i rujna, a trošak će se podmiriti iz gradskog proračuna te neće dodatno teretiti korisnike.


Drugi tjedni odvoz miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada bit će na području Voloskoga (Obala F. Supila, Črnikovica, A. Štangera, R. K. Jeretova, I. M. Ronjgova), Opatije (Ulica m.Tita – cijela ulica, Feliksa Peršića, V. C. Emina, Zert, Pavla Tomašića, Slatina, sve sporedne ulice ispod Nove ceste), Punta Kolova (Ulica Antuna Mihića, Ulica Antona Raspora, Ulica Stanka Jurdane), Ičića (Liburnijska ulica, Put za Tivoli, Kozji breg do »suhe marine«, Antona Dminaka, Mornarska ulica, Put za Veprinac, Poljanska cesta), Ika (Primorska ulica, Borisa Zrinšćaka), Ladeti, Poljane (glavna cesta, Korići, Jakusi), te Oprič (od Konjskog do raskrižja »Lovranka«, glavna cesta do Ike, Put Perišići, Konjsko). Dakle, nisu uključena sva domaćinstva, no ipak – za početak je i ovakav pomak dobrodošao.


Od kada je započelo s radom reciklažno dvorište Općine Matulji koje se nalazi u blizini upravne zgrade Komunalca u Jurdanima, stvoreni su i bolji uvjeti za odlaganje krupnog otpada za stanovnike s područja grada Opatije koji zasad još nema takvo dvorište na svom terenu.Odvoz smeća u ranim jutarnjim satima započet će u ponedjeljak, 10. lipnjaMobilno dvorište


– Općina Matulji i Grad Opatija postigli su dogovor temeljem kojeg je građanima Grada Opatije omogućeno da svoj otpad zbrinu u novom reciklažnom dvorištu Matulji. Podsjetimo, Grad Opatija je već ranije ugovorio s Općinom Lovran mogućnost korištenja reciklažnog dvorišta Lovran za stanovnike Opriča, Dobreća i Ike. Možemo najaviti i skori početak korištenja mobilnog reciklažnog dvorišta u Opatiji koje će građani moći koristiti na nekoliko lokacija s periodičnim izmjenama – navode u Gradu Opatiji. U reciklažnom dvorištu građani mogu besplatno zbrinuti glomazni otpad iz kućanstva (kupaonska i kuhinjska oprema, namještaj, podne obloge i sl.) i druge vrste otpada koje domaćinstvima predstavljaju problem, bilo da se radi o otpadnom papiru, metalu, plastici, staklu, tekstilu ili gumama, a primaju se i sve vrste baterija i akumulatora te električni i elektronični otpad.