Velika očekivanja

Na Rabu se nadaju da će Zona Mišnjak privući investitore i otvoriti nova radna mjesta

Hrvoje Hodak

Foto Sanjin Badurina

Foto Sanjin Badurina

Poslovna zona Mišnjak prostire na površini od 117.000 m2, smještena je na krajnjem jugoistočnom dijelu otoka Raba, neposredno uz državnu cestu D 105, a od trajektnog pristaništa Mišnjak udaljena je 1.400 metaraZavršnom konferencijom projekta »Gradnje nove infrastrukture unutar poslovne zone Mišnjak« što je održana u Velikoj vijećnici Grada Raba, službeno je objavljen završetak radova u sklopu kojih je unutar zone izgrađena vodovodna mreža te fekalna i oborinska kanalizacija. Položene su cijevi za DTK kanalizaciju i kabeli za javnu rasvjetu te su postavljena 52 stupa javne rasvjete. Od objekata vodovoda izgrađena je i opremljena prekidna komora i hidroforska stanica Mišnjak, a od cestovne infrastrukture izgrađeno je 12.300 m² kolničke konstrukcije i 3.800 m² pješačkih staza.


U Velikoj vijećnici Grada Raba uz mnoštvo okupljenih i gradske čelnike bili su i gosti, pomoćnik ravnatelja Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Mislav Sovulja i njegovi suradnici. Istaknuto je da će ovaj za otok izuzetno značajan projekt pridonijeti privlačenju novih investicija, razvoju lokalnoga gospodarstva, stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja i otvaranju novih radnih mjesta, a njime Grad Rab nastavlja izvršavati svoju ulogu u službi stvaranja okruženja koje će poticati razvoj privatnog sektora uz istovremeno jačanje i mijenjanje javnog sektora.


Grad Rab se zbog potreba bržeg završetka radova na ovom projektu morao dugoročno zadužiti, ali je projektni prijedlog istovremeno uspješno prijavljen na Javni poziv u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., za financiranje razvoja infrastrukture poduzetničkih zona. Zaključenjem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za financiranje gradnje nove infrastrukture unutar Poduzetničke zone Mišnjak, u skladu s propisanim kriterijima, Gradu Rabu je tako od ukupne vrijednosti projekta u iznosu od 14.568.752,52 kuna, dodijeljeno 8.001.813,88 kuna bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj. PZ Mišnjak prostire na površini od 117.000 m², smještena je na krajnjem jugoistočnom dijelu otoka Raba, neposredno uz državnu cestu D 105, a od trajektnog pristaništa Mišnjak udaljena je 1.400 metara. U okviru Zone uređeno je 14 parcela, odnosno platoa, opremljenih kompletnom infrastrukturom. Veličina tih parcela kreće se u rasponu površina od 2.500 do 12.500 m², a njihova ukupna površina je 87.907 m². S ciljem stvaranja što povoljnijih uvjeta poslovanja unutar PZ Mišnjak, Grad Rab je kroz Odluku o komunalnom doprinosu predvidio velike postotke oslobađanja od plaćanja za projekte koji će se ostvarivati unutar zone. Jednako tako, Odlukom o komunalnoj naknadi predviđeno je razdoblje potpunog i djelomičnog oslobađanja od plaćanja.