Veliki događaj za mali otok

Na Iloviku počela dogradnja luke: štufni smo stare i neuvjetne rive

Ira Cupać Marković

Mul će sa sadašnjih 63,3 metra biti produljen na 70 metara, a s dosadašnjih preuskih 2,4,  proširen na 6 metara. Uz to u luci će biti izgrađena i rampa za pristajanje trajekata. Vrijednost radova je 5,6 milijuna kuna