Treći Forum mirotvornih škola

Na ideji mirotvorstva trebaju raditi i roditelji

Marinko Krmpotić

Foto Marinko Krmpotić

Foto Marinko Krmpotić

Dvodnevno druženje sudionicima će proteći u izmjeni iskustava vezanih uz realizaciju projekta »Škola – Zajednice učenja za mir«, radionicama o nenasilju i mirnom rješavanju sukoba, raspravama o vršnjačkom nasilju te obilasku Gorskog kotara, pri čemu će posebna pažnja biti posvećena radu poznatog goranskog mirotvorca Franje StarčevićaMORAVICE – Nažalost, u kolovozu 2019. godine u Hrvatskoj je nasilje svuda oko nas i zato je danas pravi trenutak govoriti o nenasilju, miru, mirotvorstvu i mirnom rješavanju problema, naglasila je pučka pravobraniteljica Lora Vidović pri jučerašnjem otvaranju 3. Foruma mirotvornih škola u Željezničko tehničkoj školi Moravice.


»Itekako moramo biti zabrinuti zbog najrazličitijih oblika nasilja kojima svakodnevno svjedočimo, od nasilja prema institucijama, etničkog i nacionalnog, ili pak vršnjačkog nasilja, a mjesto na kojem se može krenuti u promjene upravo je škola pa zahvaljujem svima vama koji ste uključeni u mrežu mirotvornih škola i nastojite dati svoj doprinos upućujući i podučavajući mir, toleranciju i nenasilje. Uz škole, na ideji mirotvorstva moraju raditi i svi drugi, posebno roditelji, jer su nedavna istraživanja u četiri hrvatske regije pokazala kako su poruke etničkih konflikata nametane – iz kruga obitelji! Baš stoga svi zajedno moramo raditi na tome da naše društvo postane društvo sa što manje nasilja«, rekla je pravobraniteljica Vidović na skupu koji je okupio osamdesetak nastavnika i učenika iz 18 hrvatskih srednjih i osnovnih škola.


Potpisane Povelje podrške


Dvodnevno druženje sudionicima će proteći u izmjeni iskustava vezanih uz realizaciju projekta »Škola – Zajednice učenja za mir«, radionicama o nenasilju i mirnom rješavanju sukoba, raspravama o vršnjačkom nasilju te obilasku Gorskog kotara, pri čemu će posebna pažnja biti posvećena radu poznatog goranskog mirotvorca Franje Starčevića kojeg će mladima predstaviti goranska novinarka Nada Glad, a u Vrbovskom, Mrkoplju i Delnicama bit će potpisane Povelje podrške Forumu mirotvornih škola. Organizatori ovogodišnjeg Foruma su OŠ Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko u suradnji sa Srednjom školom Delnice i OŠ Ivana Brlić Mažuranić Ogulin, a domaćin je Željezničko tehnička škola Moravice čiji je ravnatelj Borivoj Dokmanović pozdravio sve koji su pristigli u Moravice, dok je dr. Katarina Kruhonja, koordinatorica programa Mirotvorna škola iz Centra za mir – Osijek naglasila potrebu širenja mreže mirotvornih škola te njihovog što češćeg povezivanja kroz različite aktivnosti i projekte.
Glavni organizator ovog susreta je OŠ Ivana Gorana Kovačića iz Vrbovskog koja je tu čast stekla kao prva osnovna škola koja je dobila status mirotvorne škole. Među najzaslužnijima za to je pedagoginja Tanja Jakovac koja napominje kako je za realizaciju ovako obimna posla nužan grupni rad kojeg je zaista i bilo:Širenje ideja tolerancije i nenasilja


»Zahvaljujem svim kolegama koji su kroz protekle dvije godine dali ogroman doprinos, a presretna sam što je naša inicijativa zaživjela i u drugim goranskim sredinama koje će, poput Srednje škole Delnice, vjerujem uskoro biti uključene u ovu mrežu mirotvornih škola. Mi smo do tog statusa došli kroz niz različitih projekata i istraživanja te kao vrlo uspješni u tome ušli u krug domaćih i europskih škola s kojima surađujemo i izmjenjujemo iskustva. Kroz te smo različite projekte i aktivnosti uključivali roditelje, udruge, pojedince i lokalnu samoupravu pri čemu smo na našem području ostvarili vrlo kvalitetnu suradnju sa srpskom manjinom koja na području Grada Vrbovsko čini znatan dio stanovništva«, rekla je Tanja Jakovac, a Anton Burić, ravnatelj vrbovšćanske Osnovne škole I.G. Kovačić, istaknuo je kako je dosadašnji predan i kvalitetan rad dobar početak za nastavak širenja ideja tolerancije i nenasilja:»Ono što bi se dalje, po meni, trebalo dogoditi, je institucionalna pomoć, a to znači da Forum mirotvornih škola bude prepoznat i od strane Ministarstva prosvjete, kao i lokalnih samouprava te da se u budućnosti širi na što veći broj osnovnih i srednjih škola u Hrvatskoj. Izazovi vezani uz nasilje sve su veći i baš škole mogu kroz pojačan rad na nenasilju, toleranciji i suradnji stvoriti pozitivnu atmosferu i smanjiti uvjete u kojima se nasilje rađa i razvija. Mi smo to činili kroz dva različita programa i suradnju s nekoliko domaćih i europskih škola (Francuska, Irska, Švedska, Grčka, Velika Britanija…), a mislim da su naša iskustva izuzetno bitna te da ih i drugi mogu itekako koristiti«, rekao je ravnatelj Burić.


Sudionici Foruma


U radu ovogodišnjeg Foruma mirotvornih škola uz vrbovšćansku osnovnu školu te Srednju školu Delnice koje imaju status mirotvornih škola, sudjeluju još i gimnazije, srednje te osnovne škole iz Moravica, Ogulina, Daruvara, Čabra, Vukovara, Karlovca, Zagreba (Islamska gimnazija), Bjelovara, Kastva, Splita, Draganića, Osijeka i Dalja. Uz njih skupu nazoče i predstavnici nekoliko nevladinih mirotvornih organizacija