Lošinjske muke

Mještani Zagazinjina traže pomoć nadležnih: Probni rad pročišćivača u Malom Lošinju prošao, smrad – ostao

Anja Tomović

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u predjelu Kijac u Malom Lošinju / Snimila Anja TOMOVIĆ

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u predjelu Kijac u Malom Lošinju / Snimila Anja TOMOVIĆ

Mještani i gosti žale se na nesnosan smrad koji s vjetrom stiže iz pravca novoizgrađenog lošinjskog pročišćavača otpadnih voda i na povremena izlijevanja kanalizacije na rt Kijac, no u poduzeću »Vodoopskrba i odvodnja« tvrde da su sva četiri mjeseca ispitivani paramtri u dozvoljenim granicamaMALI LOŠINJ  Kako bi se spriječilo onečišćenje voda u priobalnom području, u sklopu velikog projekta »Jadran« još je u ožujku izgrađen uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u predjelu Kijac u Malom Lošinju, vrijedan 30 milijuna kuna.


Međutim, posljednjih mjesec dana skupina stanovnika s predjela Zagazinjine žali se na nesnosan smrad koji se s naletima vjetra širi iz pravca Kijca gdje se nalazi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda te također na povremena izlijevanja kanalizacije na rt Kijac.


Kako bi zajedno pokušali riješiti problem, stanovnici su se s potpisanom peticijom i dopisom obratili Gradu Malom Lošinju i komunalnoj tvrtki Vodoopskrba i odvodnja Cres-Lošinj d.o.o. moleći pomoć u rješavanju sve većeg problema stanovnika, ali i njihovih gostiju.
Obzirom da se veliki broj kapaciteta u privatnom smještaju nalazi upravo na predjelu Zagazinjine, veliki broj gostiju često zatekne neugodan prizor i miris na okolnim plažama Bojčić, Sveti Martin i Zagazinjine.  Zbog toga gosti, kao ni stanovnici koji borave u blizini, nisu zadovoljni novonastalom situacijom.


Nastavno na spomenutu molbu, poduzeće Vodoopskrba i odvodnja Cres-Lošinj d.o.o. uputilo je dopis stanovnicima objašnjavajući kako je UPOV Kijac s probnim radom službeno započeo 23. ožujka te su u trajanju od četiri mjeseca vršena ispitivanja: mjerenja kvalitete otpadne vode, buke, kvalitete zraka i mulja.


Mjerenja kvalitete zraka bilo je potrebno izvršiti minimalno četiri puta u periodima od 10 dana (ukupno 40 dana mjerenja: 6. – 17. travnja, 25. svibnja – 4. lipnja, 12. – 22. srpnja i 23. srpnja do 2. kolovoza), na temelju čega je zaključeno kako su svi ispitivani paramteri u dozvoljenim granicama, sukladno Zakonu o zaštiti zraka i Uredbi o graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari u zraku, što znači da nema nikakve prijetnje kvaliteti života i egzistenciji lokalnog stanovništva.


Neugodni mirisi


Poduzeće je primilo u lipnju pritužbe građana na izlijevanje fekalne vode u luci Sv. Martin, uzrok je nakon detaljnog pregleda ustanovljen i riješen. Stoga poduzeće smatra kako UPOV Kijac funkcionira vrlo dobro, a preselili su i urede svojih zaposlenika na lokaciju UPOV-a kako bi mogli svakodnevno pratiti funkcioniranje te eventualne promjene u radu uređaja. Prepostavlja se da je mogući uzrok pojave neugodnih mirisa u naselju Zagazinjine direktno vezan na način izgradnje kanalizacije u samom naselju koja je većinskim dijelom odrađena na način da su se fekalna i oborinska kanalizacija odvajale u oknima samo niskim pregradama. Takav način gradnje dovodi do toga da za vrijeme većih količina oborina dolazi do miješanja oborinske i fekalne otpadne vode. Postojeći ispusti oborinske vode nalaze se na kraju Ulice Mije Mirkovića i postoji mogućnost da se neugodni mirisi koji se pojavljuju na plaži Bojčić te u tom dijelu naselja, šire od postojećeg upojnog bunara. Na dijelu plaže Zagazinjine također postoji ispust oborinskih voda te postoji mogućnost širenja neugodnih mirisa nakon velikih oborina. Osim toga, preko zajedničkih okana, plinovi koji se šire fekalnom kanalizacijom na ovakav način izlaze kroz slivne rešetke i dolazi do pojave neugodnih mirisa, smatra Vodoopskrba i odvodnja Cres-Lošinj d.o.o. Postoji mogućnost širenja neugodnih mirisa preko kolektora oborinske i fekalne kanalizacije, ali to nije posljedica izgradnje uređaja, već je vjerojatno uvjetovano količinama oborina u određenom periodu.


Zatvoreni sustav


Lokacija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda definirana je Prostornim planom još početkom 90-ih godina prošlog stoljeća. Još 2009. godine potpisan je Ugovor o podzajmu za veliki projekt zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području Lošinja, i to između Grada Malog Lošinja, Hrvatskih voda i nekadašnjeg komunalnog društva Vodovod i čistoća Cres-Mali Lošinj d.o.o., temeljem ugovora potpisanog od strane Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (ukupne vrijednosti 60 milijuna eura).Poduzeće Vodoopskrba i odvodnja Cres-Lošinj d.o.o. smatra da je uzroke pojave neugodnih mirisa potrebno analizirati za svaki pojedinačni slučaj te se treba obavijestiti osoblje uređaja kako bi izašli na teren i ustanovili uzroke. Predloženo je da se izabere predstavnik stanara s kojim će poduzeće moći komunicirati oko pojedinih problema te kojeg će moći upoznati sa svim trenutnim i budućim aktivnostima.Sva dosad izgrađena kanalizacija naselja Mali Lošinj zajedno, spojena je na pročišćivač na Kijcu s konačnom obradom kroz mikrosito, zatim se te otpadne tvari kompaktiraju nakon stabilizacije i dezinfekcije vapnom, a pročišćena voda odlazi u postojeći dozažni bazen i podmorskim ispustom u more. Dakle, nakon pročišćavanja na uređaju, voda podmorskim ispustom kroz difuzorsku sekciju završava u moru na 68,43 m dubine i na udaljenosti od 892 metra od obalne crte u smjeru jugoistoka. Postoji i siguran ispust koji se pomoću zapornice otvara u slučaju većeg kvara na uređaju, što u ljetnim mjesecima nije bio slučaj.


Tijek otpadne vode kroz sam uređaj na Kijcu je u potpuno zatvorenom sustavu. Obzirom da su prije izgradnje uređaja s rešetke i dozažnog bazena plinovi direktno izlazili u atmosferu, a sada su u zatvorenom sustavu s pročišćavanjem zagađenog zraka, izgradnjom uređaja onemogućeno je ispuštanje zagađenog zraka bez kemijsko-biološke obrade te se na taj način povećala kvaliteta zaštite okoliša. Izgradnjom novog uređaja podigao se stupanj pročišćavanja, odnosno stari je sustav osuvremenjen te je poboljšana kvaliteta ispuštene vode, poručuju iz poduzeća Vodoopskrba i odvodnja Cres-Lošinj d.o.o.