Infrastruktura

Ministarstvo turizma sufinancira Kamačnik, Kolarnicu i Crni Lug

Marinko Krmpotić

Centar za posjetitelje u Kamačniku, koji će dobiti 500.000 kuna, kruna je projekta vrijednog deset milijuna kuna. Crnoluški centar s hostelom za posjetitelje dobiva 270.000 kuna, a Kolarnica u Brod Moravicama, koja će predstaviti stare zanate ovog kraja, potpomaže se sa 192.000 kunaVRBOVSKO, DELNICE, BROD MORAVICE Ministarstvo turizma Republike Hrvatske odabralo je projekte kojima se dodjeljuju bespovratna sredstva temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. godini, a na području Gorskog kotara tri su takva projekta dobila sredstva u ukupnom iznosu od 962.000 kuna.


Radovi u proljeće


Najviše, 500.000 kuna, izdvojeno će biti iz Fonda za razvoj turizma za Centar za posjetitelje u Kamačniku, 270.000 kuna namijenjeno je Centru za posjetitelje u Crnom Lugu, a s 192.000 kuna bit će sufinanciran projekt uređenja Kolarnice u Brod Moravicama.


U Kamačnik se već godinama ulaže, a uređenje Centra za posjetitelje po mnogočemu će biti kruna jer bi taj objekt, smješten na lokaciji nekadašnje pilane, na jednom mjestu ponudio i prekrasan pogled na rječicu Kamačnik i niz korisnih informacija o Kamačniku, ali i području Vrbovskog općenito, i to kroz multimedijalni pristup. Koliko je taj projekt značajan vidljivo je iz činjenice da mu je ukupna vrijednost oko deset milijuna kuna pri čemu će se do potrebnih sredstava pokušati doći kroz EU fondove i državnu pomoć, a ovih 500.000 kuna koje je osigralo Ministarstvo turizma bit će, ističe gradonačelnik Vrbovskog Dražen Mufić, iskorišteno za početne obimne građevinske radove.
– Dio objekta stare pilane bit će uklonjen, a dio će vjerojatno i ostati kako bi se sačuvala autohtonost. Prostor oko budućeg Centra treba očistiti i urediti te pripremiti gradilište za rad. Procjenjujemo da će nam za te poslove trebati oko 1,6 milijuna kuna pri čemu će nam dobro doći ovih 500.000 kuna iz Fonda za razvoj turizma Ministarstva turizma. Uskoro ćemo objaviti javni natječaj za izvođača radova te u proljeće naredne godine krenuti s radovima, rekao je gradonačelnik Mufić.– Za realizaciju tih 270.000 kuna u Crnom Lugu na raspolaganju imamo cijelu 2018. godinu, a namijenjeni su vanjskom i unutarnjem uređenju zgrade, pri čemu će se s vanjske strane nastojati zgrada urediti u cijelosti, a u unutrašnjosti će poslovi biti vezani baš uz prostor u kojem će se nalaziti interpretacijski centar. Napominjem da je to samo prva faza zamišljenog projekta, a u drugoj fazi koja će se realizirati  kasnije ići će se na što kvalitetniju interpretaciju područja Crnog Luga, od povijesnog prikaza do prirodnih odlika i turističkih sadržaja, rekao je Hrg. Hostel


Pojašnjavajući svrhu 270.000 kuna namijenjenih uređenju Centra za posjetitelje u Crnom Lugu, direktor TZG-a Delnice Petar Hrg podsjeća da je projekt tog Centra nastao na temelju već postojećeg projekta Nacionalnog parka »Risnjak« koji u zgradi u samom središtu Crnog Luga namjerava urediti smještajni objekt za volontere koji će služiti i za hostelski tip smještaja posjetitelja.


– Naša je želja bila kroz poseban projekt tome dodati Interpretacijski centar koji će se nalaziti u tom objektu i koji će ga na jedan način upotpunjavati te služiti svakom posjetitelju ili turistu. Napravili smo kvalitetan projekt, a u Ministarstvu ga je predstavila ekipa u kojoj su bili Goran Bukovac, predsjednik Gradskog vijeća Delnica, Miljenko Gašparac, direktor NP-a »Risnjak«, Tibor Briški kao autor projekta i predstavnik Grada Delnica te ja kao direktor TZG-a Delnice. Očigledno smo napravili dobar posao i stekli pravo na bespovratno korištenje 270.000 kuna, rekao je Hrg.


Stari zanati


Uz Brod Moravicama će u okviru projekta »Govor baštine« s 192.000 kuna biti potpomognuto uređenje Kolarnice, objekta kojemu će cilj biti ponajprije predstaviti stare zanate ovog kraja, govori direktorica TZO Brod Moravice Renata Brajdić, dodajući da je, uz veliki trud Općina Brod Moravice, u taj objekt već uloženo 353.000 kuna, ponajprije za obnavljanje i uređenje, a sredstvima Ministarstva turizma planira se osmisliti dio vezan uz Centar za posjetitelje.


– Uz središnji dio, a to će biti muzejski prostor starih alata i zanata kao što su kolar, stolar, brijač, postolar i kirijaš, predviđen je i Centar za posjetitelje u kojem bi se kroz interdisciplinari pristup progovorilo o prošlosti ovog kraja i nizu drugih pojedinosti zanimljivih potencijalnim posjetiteljima. Po projektu tog Centra trebalo bi osigurati prostor za prijem gostiju, parking i nadstrešnicu pred objektom, a sve to traži ulaganje od 480.000 kuna pri čemu će nam ova pomoć Ministarstva turizma dobro doći, rekla je direktorica Brajdić najavivši da će, sukladno zakonskim odredbama, ta sredstva biti iskorištena u narednoj, 2018. godini.