Proždrljivi štetnik

Ministarstvo poljoprivrede naredilo: Šumoposjednici Gorskog kotara dužni spriječiti širenje potkornjaka

Hina

Snimio Damir ŠKOMRLJ

Snimio Damir ŠKOMRLJ

Ne poduzme li šumoposjednik odgovarajuće mjere Ministarstvo poljoprivrede će za njihovu provedbu ovlastiti pravnu osobu sukladno Zakonu o šumama, a mjere će se provesti na teret šumoposjednika.Ministarstvo poljoprivrede u utorak je izvijestilo kako je objavljena naredba o mjerama za sprječavanje širenja i suzbijanje potkornjaka, prema kojoj su šumoposjednici Gorskog kotara dužni provoditi zaštitu šuma od toga štetnika.


Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje štetnog organizma osmerozubog smrekova pisara objavljena je 11. studenoga u Narodnim novinama, navode iz Ministarstva.


Obavještavaju šumoposjednike Gorskoga kotara čije su šume u zaraženom području da su dužni početi provođenje mjera zaštite šuma za sprječavanje širenja i suzbijanje potkornjaka u roku 30 dana od dana stupanja odredbe na snagu.
To znači da su Savjetodavnoj službi dužni podnijeti zahtjev za doznaku stabala u svojoj šumi najkasnije do 12. prosinca. Ne poduzme li šumoposjednik odgovarajuće mjere Ministarstvo poljoprivrede će za njihovu provedbu ovlastiti pravnu osobu sukladno Zakonu o šumama, a mjere će se provesti na teret šumoposjednika.


Za šumoposjednike u zaraženom području koji ne započnu provedbu mjera u roku, jer su odsutni, nepoznatog boravišta ili se radi o neriješenim imovinsko-pravnim pitanjima, općinski načelnik, gradonačelnik odnosno župan na čijem području se nalaze zaražene šume ovlašteni su uspostaviti privremeno upravljanje tim šumama u skladu sa zakonom, ističu iz Ministarstva.


“U borbi protiv širenja potkornjaka moramo biti složni i surađivati kako bismo sačuvali naše šume od toga opasnog nametnika. Iako to u ovom slučaju znači da moramo posjeći sva zaražena stabla, za budućnost naših šuma to znači spas i odgovorno gospodarenje. Pozivam sve šumoposjednike na suradnju”, poručio je ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić.


Iz Ministarstva napominju kako za radove sanacije i obnove šumskih sastojina šumoposjednici upisani u Upisnik šumoposjednika ostvaruju pravo na naknadu za općekorisne funkcije šuma sukladno Pravilniku o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama.


Upis u Upisnik šumoposjednika obavlja se na temelju Pravilnika o Upisniku šumoposjednika. Zahtjev za doznaku podnosi se u uredima Savjetodavne službe, a na području Gorskoga kotara to su uredi u Delnicama i Tršću.